Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Energi och uppvärmning

I regel är den största investering du gör i livet köpet av ditt hus. Din näst största kostnad blir i sin tur att ta hand om huset, vilket kan göras på många olika sätt. Med hjälp av till exempel en energi- och klimatrådgivare kan du få råd och tips på hur ditt hus kan bli så energismart som möjligt, vilket i förlängningen sparar både pengar och miljö.

Med ett hus följer också ansvar, så har du, eller ska skaffa dig en värmepump eller en oljecistern så finns det regler för hur dessa ska tas omhand.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Energi och uppvärmning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender