Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Oljecisterner

Oljeutsläpp kan döda djur och växter om utsläppet sker i mark eller vatten. Utsläpp från läckande cisterner av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor kan skada grundvatten och vattentäkter under lång tid.

Oavsett om du har en mindre villatank för olja eller en större cistern för bensin på din gård, är det du som ägare av en cistern, som är ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Du måste känna till vilka bestämmelser som gäller på området och du måste lagra och hantera brandfarliga vätskor på rätt sätt.

Om en olyckshändelse skulle ske och det visar sig att du inte följt gällande regler, kan det uppstå problem med ersättning från ditt försäkringsbolag.

Vad händer med din cistern?

Förvaringstankar för brandfarliga vätskor, cisterner, blir med tiden utsatt för angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja eller bensin och det är i regel svårt, särskilt nedgrävda cisterner, att se i vilken kondition dessa är i. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Om ett större läckage skulle ske kan skador vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader.

Vilka regler finns?

För att undvika skador finns det bestämmelser som säger att cisterner ska kontrolleras. Ansvariga myndigheter är Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Reglerna finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2018:3) har föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Oljecisterner

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender