Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Cisterner och rörledningar som inte används

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk permanent ska tömmas och rengöras och åtgärder ska genomföras som hindrar att cisternen åter kan fyllas.

Cistern som inte ska användas mer bör avlägsnas. Påfyllningsrör och avluftningsrör bör avlägsnas för att hindra att påfyllning sker av misstag.

Om det innebär stora svårigheter att avlägsna cisternen kan ett alternativ vara att fylla cisternen med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Denna åtgärd får endast utföras efter att det har stämts av med Miljöförvaltningen i förväg.

Olje- och rengöringsrester och eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver utgör farligt avfall och ska behandlas därefter.

För cisterner och rörledningar som inte används men finns kvar intakta gäller krav på revisionskontroll och återkommande kontroll.

Kan jag rengöra cisternen själv?

Rengöring ska göras fackmannamässigt. En privatperson har i regel inte den kompetens och utrustning som krävs för att kunna rengöra en cistern på ett säkert sätt. Sediment, olja och kondens ska sugas upp och cisternen ska torkas helt ren. De ackrediterade företag som utför rengöring och skrotning av cisterner har heltäckande skyddsutrustning, gasmask och tillgång till en spol- och sugbil som kan ventilera i cistern under pågående arbete samt utföra avgasning av cisternen.

Nedmontering av cistern är ett hetarbete som kan innebära fara på grund av de brandfarliga gaser som kan utvecklas. Som privatperson får man köra farligt avfall om den totala mängden under ett år understiger 100 kilogram eller 100 liter (det finns dock vissa undantag för särskilda ämnen). Om mängden är större måste företag med tillstånd att transportera farligt avfall anlitas. Det är oftast lämpligast att redan från början anlita ett ackrediterat tankrengöringsföretag att utföra hela arbetet - från rengöring till transport.

Var kan jag hitta företag som utför rengöring och skrotning av cisterner?

Flera av företagen som är med i STOR (Sanerings- och tankrengöringsföretags riksförbund) samt företag som är ackrediterade för cisternkontroll av SWEDAC kan utföra rengöring och skrotning av tankar. När du kontaktar ett företag, kontrollera att företaget har kompetens för att utföra arbetet samt att det utfärdar rengörings- och avgasningsintyg. Företaget ska också ha tillstånd till att transportera farligt avfall.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du kontrollera om företaget har tillstånd att transportera farligt avfall. Vissa företag som finns rikstäckande kan ha fått tillstånd av en annan länsstyrelse och därför inte vara med på listan.

Kontrollera avfallstransporter, Länsstyrelserna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på information till Miljö- och konsumentnämnden

En cistern som tagits ur bruk ska anmälas till Miljö- och konsumentnämnden.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Cisterner och rörledningar som inte används

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender