Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Installation av cistern

När du installerar en ny cistern måste du alltid göra en installationskontroll.

Vid nyinstallation av en cistern utomhus, ovan och i mark, där det förvaras dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja och med en volym mellan en till tio kubikmeter, ska du informera Miljö- och konsumentnämnden i god tid innan anläggningen tas i bruk.

Ska du installera en inomhuscistern behöver du inte informera nämnden såvida cisternen inte ligger inom ett vattenskyddsområde. En installationskontroll måste dock alltid utföras.

Om du hanterar mer än 250 liter av ämnen som kan skada yt- eller grundvattnet, till exempel petroleumprodukter (eldningsolja), impregneringsmedel eller lösningsmedel inom vattenskyddsområde, så behöver du ett särskilt tillstånd, oavsett om cisternen finns i mark, ovan mark eller inomhus. Skyddsområden finns för de kommunala grundvattentäkterna i Bredared, Dalsjöfors, Hedared, Rångedala och Ramslätt samt för ytvattentäkten Öresjö.

Tillstånd för brandfarlig vara

Det krävs ofta även bygglov eller bygganmälan för installation av en cistern och tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen så får du veta mer.

Återkommande kontroll

Det krävs även återkommande kontroll på dessa typer av cisterner.

Kontrollföretag

För de olika typerna av kontroll ska ett kontrollföretag anlitas. Detta måste vara ackrediterat av SWEDAC, (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), som är en statlig myndighet och svenskt ackrediteringsorgan. Ackrediteringen innebär att SWEDAC kontinuerligt bedömer kontrollföretagets kompetens. Alla företag är inte behöriga att utföra alla typer av kontroll.

Vilka som får utföra de olika typerna av kontroll av cisterner kan du få veta av SWEDAC  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., telefon: 0771-99 09 00.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan-information om cistern

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Installation av cistern

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol