Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kontroll av cistern

Det är du som cisternägare/användare som är skyldig att se till att revisionskontroller utförs.

En revisionskontroll ska genomföras när anordningen genomgått omfattande reparation, har skadats, har fått ändrade driftförhållanden eller installerats på en ny plats. Flyttning inom gården av cistern som inte är ansluten till ledningar räknas normalt inte som installation och medför därför inte krav på revisionskontroll.

Återkommande kontroll av cisterner

För att undvika oljeutsläpp till mark eller vatten finns det regler om återkommande kontroll av cisterner. Reglerna gäller för dig som har en cistern, till exempel en villatank inomhus, cistern i mark eller en utomhustank.

I föreskrifterna från Naturvårdsverket och Sprängämnesinspektionen finns krav på återkommande kontroll av cisterner som innehåller olja och är över en kubikmeter i volym. Efter den första kontrollen eller installationskontrollen måste cisternen kontrolleras åter­kommande var 12:e år. För äldre cisterner, som inte har tillfredsställande korrosions­skydd, gäller kontroll vart 6:e år. Inom vattenskyddsområde kan intervall på tre år förekomma. Om du är osäker om kontrollintervallet kan du fråga Miljöförvaltningen om råd.

För övriga cisterner; för bensin, fotogen och andra brandfarliga vätskor i mark och cisterner över tio kubikmeter ovan mark, gäller föreskrifter från Myndigheten för samhällskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontrollrapporten

Efter kontroll av cistern inomhus, utomhus, ovan mark och i mark ska kontrollrapporten sparas till dess att cisternen tagits ur bruk helt och hållet. Du ska vid begäran kunna visa upp kontrollrapporten för Miljöförvaltningen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kontroll av cistern

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol