Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Sotning av egen fastighet

Rengöring - sotning - av eldstad och rökkanaler från sot behöver ske regelbundet för att förebygga och minimera risken för brand. Sot uppstår vid förbränning i en eldningsanläggning och kan variera beroende på valet av bränsleslag och förutsättningarna vid förbränningen. Otillräcklig rengöring kan lätt leda till brand i sotavsättningarna med risk för brandspridning till byggnaden i övrigt.

I Borås är det Södra Älvsborgs Räddningstjänst ansvarar för att sotningsverksamheten bedrivs enligt bestämmelser i lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och anger med vilka frister, det vill säga hur ofta, sotning ska ske och hur sotningen organiseras och utförs. Fristerna anges med hänsyn till risken för brand i anläggningen och beror på anläggningens utformning, bränsleslag och eldningsfrekvens.

Tak med en skorsten.

Senast ändrad: 2019-11-20 10.25

Ändrad av:

Dela sidan: Sotning av egen fastighet

g q n C