Meny

Meny

Baskarta

Baskartan, eller primärkartan, är en uppdaterad kartdatabas som gör att vi kan leverera olika typer av kartinformation till olika ändamål. Exempel på ändamål är markprojektering, byggnads och- industrietableringar eller som underlag för projektering och redovisning av el-, fjärrvärme- och vattenledningar.

Pris

Debitering sker efter kostnadsförslag från Geodataavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Leverans

Vi kan leverera kartan i de flesta olika format, eftersom vi anpassar kartan efter behov. Vanliga leveransformat är DGN, DWG, DXF.

Senast ändrad: 2018-04-16 17.52

Ändrad av:

Dela sidan: Baskarta

g q n C