Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Baskarta

Baskartan, eller primärkartan, är en uppdaterad kartdatabas som gör att vi kan leverera olika typer av kartinformation till olika ändamål. Objekt som finns med är bland annat träd, byggnader, höjdkurvor och fastighetsgränser.

Exempel på användningsområden är markprojektering, byggnads och- industrietableringar eller som underlag för projektering och redovisning av el, fjärrvärme- och vattenledningar.

Pris

Debitering sker efter kostnadsförslag från Geodataavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Leverans

Vi kan leverera kartan i de flesta olika format, eftersom vi anpassar kartan efter behov. Vanliga leveransformat är DGN, DWG, DXF.

Så uppdaterar vi kartan

När vi mäter in objekt i samband med arbetet kring nybyggnadskartor eller detaljplaner uppdateras baskartan med information.

Vi använder oss dessutom av fotogrammetri för att ajourhålla databasen. Fotogrammetri är en teknik som används för att göra inmätningar med hjälp av flygbilder. Vi använder oss av ett arbetssätt där vi skapar en 3D-vy genom att lägga ihop två flygbilder. Med hjälp av 3D-glasögon och en 3D-skärm ritar vi in objekt i vår kartadatabas med hög precision.

Exempelbild på en grundkarta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Baskarta

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol