Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Beställa kartprodukt

I formuläret nedan beställer du den kartprodukt som du ska basera din situationsplan på. Den vanligaste skalan på situationsplanen är 1:400, men det kan variera beroende på fastighetens storlek. Skala och skallinjal finns på underlaget. Tillbyggnad närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter kräver bygglovskarta. Detta avser även mindre tillbyggnader som t ex inglasade uterum.

Kartenheten kommer att välja en passande karta för ditt ärende. Kartprodukten skickas till dig digitalt som en pdf-fil till din e-postadress. Vi kan även leverera kartprodukten i dwg-format. Ange vilket eller vilka format du önskar under ”Annan information” längre ner i formuläret.

Ange din fastighetsadress och fastighetsbeteckning. Beskriv därefter vad du tänker bygga så har vi bra förutsättningar att ta fram rätt kartunderlag till dig.

Vi skickar rätt underlag till dig så snart vi kan. Avgiften för kartprodukten tas ut i den samlade fakturan som skickas ut efter beslut om bygglov.
Skriv utförligt vad du planerar att göra
Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Beställa kartprodukt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol