Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Olika karttyper till situationsplanen

När du ansöker om bygglov behöver du ofta lämna in en situationsplan, som visar vad du planerar att bygga på din fastighet. Situationsplanen skapar du utifrån kartmaterial som du beställer av oss.

Det finns tre olika kartprodukter som kan användas som underlag för situationsplanen i din bygglovsansökan:

  1. nybyggnadskarta,
  2. bygglovskarta, eller
  3. enkel bygglovskarta.

Vilken kartprodukt du behöver som underlag när du ska bygga nytt eller bygga om beror på en rad olika faktorer. Till exempel vilken typ av bygglovsärende rör det sig om? I vilket område ligger fastigheten? Hur nära tomtgränsen planerar du att bygga?

Så här ritar du din situationsplan

De olika karttyperna

Det är bygglovshandläggaren som avgör vilken typ av karta du ska använda till situationsplanen. När du vet vilken karta du behöver kan du beställa den av oss.

Beställ kartprodukt till din situationsplan

1. Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används om du ska bygga en ny huvudbyggnad eller göra större tillbyggnader. Kartan har en hög redovisningsgrad i och med att vi inventerar och kompletterar kartdatabasen för det aktuella området, vilket bygglovshandläggaren behöver som beslutsunderlag.

Priset på en nybyggnadskarta regleras i Samhällsbyggnadsnämndens taxa. Avgiften för en nybyggnadskarta debiteras tillsammans med övriga avgifter som tas ut (bygglov, kartavgift, utsättning, planavgift med mera). Du betalar efter att beslut om bygglov har beviljats.

2. Bygglovskarta

Bygglovskarta används vid en del tillbyggnader och komplementbyggnader (till exempel garage eller förråd), när avstånd till fastighetsgräns är mindre än 4,5 meter. Kartan har en hög redovisningsgrad i och med att vi inventerar och kompletterar kartdatabasen för det aktuella området, vilket bygglovshandläggaren behöver som beslutsunderlag.

Kostnaden för en bygglovskarta är 40 % av bygglovsavgiften. Avgiften debiteras tillsammans med övriga avgifter som tas ut (bygglov, kartavgift, utsättning, planavgift med mera). Du betalar efter att beslut om bygglov har beviljats.

3. Enkel bygglovskarta

Vid bygglovsärenden där noggrannheten av fastighetsgränser inte är så hög, kan en enkel bygglovskarta användas. Det gäller framförallt för tillbyggnader och komplementbyggnader, då avståndet till fastighetsgränser är mer än 4,5 meter.

En enkel bygglovskarta har en fast kostnad som ökar med tomtens storlek. Tomter större än 15 000 kvadratmeter kräver nybyggnadskarta. Avgiften debiteras tillsammans med övriga avgifter som tas ut (bygglov, kartavgift, utsättning, planavgift med mera). Du betalar efter att beslut om bygglov har beviljats.

l

Självservice

Beställ kartprodukter för bygglov


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Olika karttyper till situationsplanen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol