Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll kontrollerar vi att din byggnads placering och form stämmer överens med bygglovsbeslutet. Lägeskontrollen görs normalt efter att formning för grundläggningen utförts.

Behöver jag boka lägeskontroll?

I startbeskedet du fått i samband med ditt bygglov står det om du behöver göra en lägeskontroll. Det är en kontroll av att byggnadens storlek, mått, form, och läge i plan och höjd stämmer överens med det som anges i startbeskedet.

Lägeskontrollen bör göras så tidigt som möjligt, när formen till grunden är färdig men innan plattan gjuts. Då finns det möjlighet att rätta eventuella fel i ett tidigt skede och på så sätt undvika dyra flyttningar. För att du ska få ditt slutbesked måste din byggnad ligga på exakt den plats som anges i bygglovet.

Hur bokar jag en lägeskontroll?

Du kan boka en lägeskontroll via vår e-tjänst eller genom att ringa 033-35 85 00. Ange gärna fastighetsbeteckning och/eller ärendenummer när du är i kontakt med oss.

Vi behöver fem arbetsdagar för att kunna förbereda, beräkna och planera in arbetet. Boka därför lägeskontroll i god tid.

l

Självservice

Boka lägeskontroll

Senast ändrad: 2019-11-14 08.15

Ändrad av:

Dela sidan: Lägeskontroll

g q n C