Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utstakning vid byggnation

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Vid nybyggnation och tillbyggnad behövs det därför ibland göras en utstakning.

Behöver jag en utstakning?

I ditt bygglovsbeslut står det om utstakning krävs. 

Om en byggnad skulle hamna i fel plan- eller höjdläge kan du bli skyldig att betala skadestånd till grannar som berörs och vara tvungen att återställa det som byggts.

Det är byggherren som ansvarar för att byggnaden är uppförd på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

När behövs en utstakning?

Vi tar ställning till om det behövs göras en utstakning i varje enskilt ärende. Det finns några faktorer som ligger till grund för beslutet:

 • Om du bygger en ny huvudbyggnad eller gör en större tillbyggnad inom detaljplanelagt område.
 • Om du ska ansluta till kommunal VA-anläggning.
 • Om du bygger en komplementbyggnad (till exempel ett garage).
 • Om du gör en tillbyggnad och din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller om byggnaden hamnar närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.
 • Om du inom samlad bebyggelse bygger en huvudbyggnad eller gör en större tillbyggnad som hamnar närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.
 • Om du inom samlad bebyggelse bygger en komplementbyggnad (till exempel ett garage) närmare fastighetsgränsen än 1 meter.

Kontakta oss för att få information om var i kommunen det finns samlad bebyggelse. För att se om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du använda Boråskartan.

Mer om: Boråskartan

I Boråskartan söker du efter din fastighet genom sökrutan. Om din fastighet ligger inom ett blåmarkerat område ligger den inom detaljplanelagt område. För att läsa detaljplanen klickar du på den blå ytan och väljer "Plandokument".

Hur bokar jag en utstakning? 

Du kan boka en utstakning via vår e-tjänst nedan eller genom att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Tänk på

Vi behöver fem arbetsdagar för att kunna förbereda, beräkna och planera in arbetet. Boka därför utstakning i god tid.

Vem utför utstakningen?

Utstakningen ska utföras av en mätningskompetent person.

Borås Stads Geodataavdelning kan göra utstakningen och ansvarar då för att koordinattolkning utförs utifrån gällande situationsplan och måttsatta planritningar i bygglovbeslutet. Vi genomför också kontroll och dokumentation av utstakningen. Kostnaden läggs in i bygglovet.

Om du vill använda dig av en annan person för att utför utstakningen ska du meddela det när du ansöker om bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden tar då ställning till om personen är tillräckligt kunnig för att kunna utföra utstakningen. Hos det statliga lantmäteriet kan du läsa om de krav som ställs för att bli godkänd.

Mätningen ska utföras med koordinatmetoden och redovisas i SWEREF99 13 30 samt höjdsystem RH 2000.

Hur går en utstakning till?

Efter att vi fått in din beställning om utstakning beräknar vi koordinater för byggnadens läge utifrån situationsplanen och övriga handlingar.

Det är viktigt att bygglovshandlingarna är tydligt måttsatta för att undvika missförstånd. Saknas mått kan det leda till att processen försenas. Efter att vi fått in dina handlingar åker vi sedan ut till din fastighet och markerar de tänkta hörnen för byggnaden på marken.

Situationsplan

Grovutstakning

Grovutstakning sker innan schaktningen påbörjas och innebär att byggnadens hörn markeras med så kallade stakkäppar för att markarbetet ska kunna utföras på rätt ställe.

Vi sätter också ut en arbetshöjd så att hus och VA-ledningar kan läggas på rätt höjd. Ofta underlättar det arbetet för grävmaskinen och håller nere kostnaderna för markarbetet då allt hamnar på rätt plats redan från början.

Finutstakning

Finutstakning sker oftast efter att markarbetet är färdigt och innebär att trådar i byggnadens fasadliv, utsidan av ytterväggen, kan spännas upp.

Det är en fördel om vi kan sätta ut på så kallade profiler som står utanför byggnadens hörn. Dessa profiler måste ha god stabilitet för att vi skall kunna få byggnaden vinkelrät och med rätt mått.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utstakning vid byggnation

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender