Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2019.

Budgeten i sin helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Ett förslag för utveckling av Stora Torget ska tas fram
 • Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en
  allmän upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det gröna
  i området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus
 • Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det gröna
  i området värnas i relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus
 • En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram
 • Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka fastigheter i kommunens befintliga bestånd som lämpar sig för installation av
  solceller.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2018

Mål 2019

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder

-

0

37

Andel av ansökningar om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %

81

98

100

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, %

74,4

82

80

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadsbostäder, Viskaforshem, Sandhultsbostäder och Toarpshus

15

0

85

Andel ekologiska livsmedel, %

39,6

40,6

50

Andel närproducerade livsmedel, %

-

-

20

Total energiproduktion från solenergi, mwh

118

210

220

 

Senast ändrad: 2020-06-03 13.23

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

g q n C