Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2020.

Budgeten i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Kommunstyrelsen uppdras att ändra reglerna för Bidrag för lokal
    utveckling så att även Ortsråden kan söka medel därifrån
  • Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med närområde ska
    tas fram
Utfall av kommunfylllmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder

0

33

118

Andel av ansökningar om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %

98

99

98

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, %

82

82

80

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadsbostäder, Viskaforshem, Sandhultsbostäder och Toarpshus

0

0

37

Andel ekologiska livsmedel, %

-

43

50

Andel närproducerade livsmedel, %

-

22

25

Total energiproduktion från solenergi, mwh

210

230

300

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol