Meny

Meny

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2018. Budgeten i sin helhet kan du läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Underhållsbehovet när det gäller bevaransvärda kulturfastigheter ska inventeras och en underhållsplan ska tas fram
  • En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska genomföras
  • Försök ska genomföras på någon eller några skolor på gymnasie- eller grundskolenivå att minska specialkostbehovet genom att erbjuda en vegansk grundbuffé, med tillbehör som till exempel kött, fisk eller äggmat
  • Kostorganisationen ska i lämpliga verksamheter, till exempel gymnasierestauranger och stadens offentliga serveringar och restauranger, pröva att redovisa klimatpåverkan per portione offentligt i menyn
  • Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur ideela föreningar som vill miljödiplomera sig skulle kunna få stöd och råd av nämnden i detta arbete

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2016

Utfall 2017

Mål 2018

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder

-

-

162

Andel av ansökningar om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %

75

81

80

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, %

63,4


80

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadsbostäder, Viskaforshem, Sandhultsbostäder och Toarpshus

-

-

100

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %

30,5

39,6*

50

Total energiproduktion från solenergi, mwh

97

118

200

 
*Gäller enbart andelen ekologiska livsmedel

Senast ändrad: 2018-03-26 10.55

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

g q n C