Meny

Meny

Styrdokument inom bo, bygga och miljö

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området uppleva och göra.

Strategi 

Energi- och klimatstrategiPDF
Visionen Borås 2025 förtydligas i Energi- och klimatstrategin med åtta strategier som ska leda oss till det klimatsmarta samhället.

Träbyggnadsstrategi
PDF
Borås Stad vill se fler ekologiskt hållbara och återvinningsbara byggnader som dessutom skapar ett hälsosamt inomhusklimat.

Policy

Miljöpolicy
PDF
Borås Stad ska vara drivande i miljöarbetet och involvera medborgare, näringsliv och andra organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Borås idag och för kommande generationer

Program

BostadsbyggnadsprogramPDF
Bostadsbyggnadsprogrammet linjerar upp bostadsbyggandet för att förverkliga Borås vision 2025.

Bostadsbyggnadsprogram Del 2PDF
Bostadsbyggnadsprogram del 2 utgör Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 2018-2022. Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommunstyrelsen och redovisar kända projekt för bostadsbyggnation.

Riktlinje

Riktlinjer för förvärv och försäljning av markPDF
Detta dokument är framtaget för att fastlägga de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark.

Plan

AvfallsplanPDF
Beskriver hur avfallshantering i Borås ska utvecklas enligt tre fokusområden.

MiljömålPDF
Miljömålsarbetet i Borås Stad ska bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen. Omfattande aktiviteter och förändringar i många delar av samhället krävs för att nå dessa mål

Plan för vatten och avloppPDF
Redovisar vilka åtgärder och aktiviteter som skall genomföras för att för att uppnå hållbar och långsiktigt VA-försörjning i Borås Stad.

Handlingsplan för bostadsbyggande 2017-2021Excel
Visar det planerade byggandet fram till 2021.

Senast ändrad: 2019-01-21 15.58

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom bo, bygga och miljö

g q n C