Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Styrdokument inom bo, bygga och miljö

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området uppleva och göra.

Strategi 

Energi- och klimatstrategi Pdf, 533.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat.

Träbyggnadsstrategi
Pdf, 79.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Borås Stad vill se fler ekologiskt hållbara och återvinningsbara byggnader som dessutom skapar ett hälsosamt inomhusklimat.

Policy

Miljöpolicy
Pdf, 58.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Borås Stad ska vara drivande i miljöarbetet och involvera medborgare, näringsliv och andra organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Borås idag och för kommande generationer

Riktlinje

Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark Pdf, 86.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Detta dokument är framtaget för att fastlägga de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark.

Riktlinjer för bostadsförsörjning Pdf, 365.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige antar riktlinjerna vart fjärde år.

Riktlinjer för trädvårdsarbetet Pdf, 126.1 kB.
Riktlinjen är att Borås Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i
kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra.

Riktlinjer för skogsförvaltning Pdf, 107.7 kB.
Riktlinjerna beskriver målklassningen av Borås Stads skogsinnehav och vilka riktlinjer som gäller för dessa.

Plan

Miljömål Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Miljömålsarbetet i Borås Stad ska bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen. Omfattande aktiviteter och förändringar i många delar av samhället krävs för att nå dessa mål

Handlingsplan för bostadsbyggande Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplanen för bostadsbyggande 2022-2026 är en del av Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande.
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommunstyrelsen och redovisar kända projekt för bostadsbyggnation.

Befolknings- och bostadsanalys Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Det här är kommunens analys av framtiden, men det är givetvis möjligt att dra andra slutsatser utifrån de prognoser som läggs fram. Syftet är att underlaget ska vara till stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på
bostadsmarknaden.

Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) Pdf, 154.9 kB.
Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas på ett hållbart och miljömässigt sätt. Det finns också många verksamheter i kommunen som är beroende av vatten. God planering är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda sina invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter.

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom bo, bygga och miljö

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender