Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Lantmäteri och fastighetsfrågor

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet är inte samma sak som en byggnad. I Borås Stad finns det cirka 33 000 fastigheter. Lantmäterimyndighetens uppgift är att ansvara för en effektiv och rättssäker fastighetsindelning.

Borås Stad är en av 39 kommuner som har en kommunal lantmäterimyndighet. Vi ansvarar för fastighetsbildning och fastighetsregistret med tillhörande registerkarta. Vi har även hand om adressättning och lägenhetsregistret inom kommunen.

Vi hjälper dig!

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Tänk på att en ansökan som du har skickat in alltid innebär en kostnad även om den inte går att genomföra.

Senast ändrad: 2020-03-06 10.13

Ändrad av:

Dela sidan: Lantmäteri och fastighetsfrågor

g q n C