Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ändra eller dela en fastighet

När du vill ändra eller dela en fastighet måste du ansöka om en lantmäteriförrättning. Det kan till exempel handla om att du ska bilda en ny fastighet eller föra över mark mellan fastigheter. Om du ska köpa en bit mark som antingen ska bli en egen fastighet eller föras till en befintlig fastighet, ska du ansöka om förrättning.

Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste åtgärderna.

Nybilda fastighet

Nya fastigheter kan skapas genom att man styckar av, klyver eller sammanlägger. För samtliga sätt gäller de allmänna lämplighetskraven, exempelvis att väg, vatten och avlopp ska kunna lösas, och att det endast får ske i enlighet med de gällande planer och bestämmelser som kan finnas. Både ny fastighet och stamfastighet måste fungera för sitt ändamål, till exempel som åretruntbostad.

Stycka av

Genom avstyckning avskiljs en bit mark, en styckningslott, från den ursprungliga fastigheten, stamfastigheten. Styckningslotten blir efter registrering en ny fastighet.

Mer om avstyckning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Klyva

Om en fastighet ägs av flera ägare kan de eller någon av dem ansöka om en klyvning.

Mer om klyvning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sammanlägga

Vid sammanläggning läggs två eller flera fastigheter samman och bildar en ny fastighet. Ett krav är att fastigheterna har samma ägare eller ägarförhållande.

Mer om sammanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ändra/reglera fastighet

Fastighetsreglering är en av de vanligaste förrättningstyperna och genom den kan en fastighet ombildas på olika sätt:

  • Mark kan överföras mellan fastigheter.
  • Servitut kan bildas, ändras eller upphävas.
  • Samfälligheter kan bildas, ändras eller upphävas

Mer om fastighetsreglering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hand som håller en dokument

Vi hjälper dig

Behöver du hjälp med att fylla i e-tjänsten eller vill du hellre ansöka via blankett? Maila lantmateri@boras.se så hjälper vi dig.

Tänk på att en ansökan som du har skickat in alltid innebär en kostnad även om den inte går att genomföra.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ändra eller dela en fastighet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol