Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Lägenhetsregistret och adresser

Lantmäterimyndigheten i Borås ansvarar för nya och ändrade adresser inom tätorter och beslutar om landsbygdsadresser. Vi har även hand om lägenhetsregistret och adressregistret i kommunen.

Lägenhetsregistret

Med ett lägenhetsregister kan Skatteverket genomföra folkbokföring på lägenheter i stället för bara på fastigheten. Fastighetsägarna ska (i samband med ansökan om bygglov) lämna information till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet. Det kan gälla nybyggda, sammanslagna, rivna eller ändrade lägenheter. Informationen ska lämnas senast en månad efter förändringen.

Adresser och gatunamn

Lantmäterimyndigheten och namnberedningen tar fram namnförslag. Sedan tar Samhällsbyggnadsnämnden beslut om vilka namn som ska gälla på stadens gator, kvarter och allmänna platser.

Har du frågor om adresser, kvarters- och gatunamn eller vill lämna förslag på namn? Kontakta oss!

Senast ändrad: 2019-08-16 16.19

Ändrad av:

Dela sidan: Lägenhetsregistret och adresser

g q n C