Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Lantmäteritaxa

Samtliga åtgärder som utförs av lantmäterimyndigheten debiteras vid lantmäteriförrättningar. Förrättningen kan utföras antingen på löpande räkning, då debitering sker för antalet nedlagda timmar, eller till ett fast pris.

Löpande räkning

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns fyra timpriser:

  • beredande förrättningslantmätare och biträdande handläggare
    1 150 kr/timme
  • kart- och mätningsingenjör 1 420 kr/timme
  • beslutande förrättningslantmätare 1 550 kr/timme
  • förrättningslantmätare (senior specialist) 1 700 kr/timme.

Fast pris

Lantmäterimyndigheten kan på begäran lämna anbud på fast pris. Anbudet varierar efter vilken typ av förrättning det handlar om och hur komplext ärendet är.

En avstyckning eller fastighetsreglering med enkla förhållanden kostar normalt cirka 35 000 kronor.

Senast ändrad: 2019-08-23 13.20

Ändrad av:

Dela sidan: Lantmäteritaxa

g q n C