Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Lantmäteritaxa

Samtliga åtgärder som utförs av lantmäterimyndigheten debiteras vid lantmäteriförrättningar. Förrättningen kan utföras antingen på löpande räkning, då debitering sker för antalet nedlagda timmar, eller till ett fast pris.

Löpande räkning

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns fyra timpriser:

  • beredande förrättningslantmätare och biträdande handläggare 1 200 kr/timme
  • kart- och mätningsingenjör 1 500 kr/timme
  • beslutande förrättningslantmätare 1 700 kr/timme
  • förrättningslantmätare (senior specialist) 1 900 kr/timme.

Fast pris

Lantmäterimyndigheten kan på begäran lämna anbud på fast pris. Anbudet varierar efter vilken typ av förrättning det handlar om och hur komplext ärendet är.

En avstyckning eller fastighetsreglering med enkla förhållanden kostar normalt cirka 40 000 kronor.

Senast ändrad: 2020-01-07 15.30

Ändrad av:

Dela sidan: Lantmäteritaxa

g q n C