Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Oklarheter kring din fastighet

Har du oklarheter kring din fastighet? En bra start kan vara att kontakta lantmäterimyndigheten för att få fram handlingar som berör just din fastighet. Vi vägleder dig hur du gör för att reda ut oklarheter.

Fastighetsbestämning

Lantmäterimyndigheten kan göra en fastighetsbestämning för att avgöra vad som gäller för gränsers läge och rättigheters läge och omfattning.

Mer om fastighetsbestämninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Särskild gränsutmärkning

Särskild gränsutmärkning kan användas för att på nytt markera gränspunkter som har försvunnit. Gränspunkter som inte tidigare har varit markerade kan också markeras.

Mer om gränsutmärkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Legalisering

Genom att legalisera en privat jorddelning, så kallad sämjedelning, får den rättsverkan och klassas som fastighetsbildning. I normala fall får sämjedelning ingen rättsverkan, det vill säga att delningen inte är juridiskt bindande.

Mer om legaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Lantmäteri

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansökan om lantmäteriuppdrag

Hand som håller en dokument

Vi hjälper dig

Behöver du hjälp med att fylla i e-tjänsten eller vill du hellre ansöka via blankett? Maila lantmateri@boras.se så hjälper vi dig.

Tänk på att en ansökan som du har skickat in alltid innebär en kostnad även om den inte går att genomföra.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Oklarheter kring din fastighet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol