Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Oklarheter kring din fastighet

Har du oklarheter kring din fastighet? En bra start kan vara att kontakta lantmäterimyndigheten för att få fram handlingar som berör just din fastighet. Vi vägleder dig hur du gör för att reda ut oklarheter.

Fastighetsbestämning

Lantmäterimyndigheten kan göra en fastighetsbestämning för att avgöra vad som gäller för gränsers läge och rättigheters läge och omfattning.

Mer information om fastighetsbestämninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Särskild gränsutmärkning

Särskild gränsutmärkning kan användas för att på nytt markera gränspunkter som har försvunnit. Gränspunkter som inte tidigare har varit markerade kan också markeras. Mer information om gränsutmärkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Legalisering

Genom att legalisera en privat jorddelning, så kallad sämjedelning, får den rättsverkan och klassas som fastighetsbildning. I normala fall får sämjedelning ingen rättsverkan, det vill säga att delningen inte är juridiskt bindande. Mer information om legaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2019-08-16 16.17

Ändrad av:

Dela sidan: Oklarheter kring din fastighet

g q n C