Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Övrig lantmäteriservice

Lantmäterimyndigheten i Borås kan hjälpa dig med utredningar, upprätta olika förteckningar och utföra gränsvisningar. Nedan ser du uppdrag som du kan få hjälp med. Vi utför dessa i mån av tid och debiterar samtliga uppdrag efter tidsåtgång.

Förteckningar

Vi kan ta fram olika typer av förteckningar över fastigheter och dess ägare.

Fastighetsförteckning

En fastighetsförteckning redovisar information om fastigheter och rättigheter inom ett specifikt område.

Delägarförteckning för samfällighetsföreningar

En delägarförteckning visar vilka medlemmar som finns i en samfällighetsföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om din fastighet eller tomträtt har del i en samfällighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller gemensamhetsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och som har föreningsförvaltning, är du automatiskt medlem i samfällighetsföreningen.

Gränsvisning

Om du vill ha hjälp med att hitta dina gränser kan du beställa en gränsvisning. Eftersom en gränsvisning inte är någon förrättningsåtgärd har den inte någon rättsverkan. Om gränsvisningen ska bli rättsligt bindande ska du beställa en särskild gränsutmärkning.

Värdeintyg

När du ansöker om lagfart ska du i normala fall betala stämpelskatt. Denna skatt grundas på det högsta värdet av köpeskillingen eller taxeringsvärdet och utgår med 1,5 % för privatpersoner. Nybildade fastigheter har inget taxeringsvärde att jämföra köpeskillingen med – därför måste ett värdeintyg upprättas av någon som är sakkunnig, exempelvis lantmäterimyndigheten eller banken.

Utredning

Om du har frågor om servitut eller nyttjanderätter, kan du kontakta oss. Oftast kan vi svara direkt, men ibland kan det behövas en mer omfattande utredning som vi gör mot en avgift.

Senast ändrad: 2019-11-21 13.33

Ändrad av:

Dela sidan: Övrig lantmäteriservice

g q n C