Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rättigheter kring din fastighet

Har grannen rätt att köra in sin bil på min fastighet? Vem ska betala för upprustningen av vår gemensamma väg? Får kommunen gräva ner nya avloppsledningar som korsar min fastighet? Detta är några saker som kan regleras genom en lantmäteriförrättning.

Servitut

Servitut är rätten för en fastighet att använda en annan fastighets väg, brunn eller liknande. Det finns två typer av servitut – avtalsservitut och officialservitut. Servitutet är knuten till fastigheterna, och inte till ägare av fastigheterna.

Lantmäterimyndigheten kan bilda officialservitut genom fastighetsreglering och avstyckning.

Mer om: Servitut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som finns till nytta för flera fastigheter. Det kan exempelvis vara en väg, parkering eller vatten- och avloppsledningar.

En gemensamhetsanläggning kan ombildas eller nybildas genom en anläggningsförrättning som lantmäterimyndigheten genomför.

Lantmäterimyndigheten kan även bilda en samfällighetsförening för att förvalta till exempel gemensamhetsanläggningar och servitut.

Mer om: Gemensamhetsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändra andelstal

Andelstalen i en gemensamhetsanläggning kan ändras om:

 • andelstalen ändras genom en ny anläggningsförrättning
 • andelstalen ändras genom att fastighetsindelningen har ändrats
 • samfällighetsföreningens styrelse har fått befogenheten att ändra andelstal till exempel då användningen av en fastighet ändras från fritidsboende till permanentboende
 • samfällighetsföreningens styrelse kommer överens med en fastighetsägare om nytt andelstal som lantmäterimyndigheten ska godkänna.

Ledningsrätt

Samhället är beroende av en mängd olika ledningar för att fungera, till exempel el- och vattenledningar, optiska fibrer, fjärrvärmeledningar med mera.

En ledningsrätt ger ett företag, exempelvis ett elnätsföretag, rätt att ha ledningar på någon annans fastighet. Lantmäterimyndigheten kan besluta om ledningsrätt genom att utföra en ledningsrättsförrättning.

Mer om: Ledningsrätt  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt är rätten för en person att på något sätt använda en annans fastighet. Rätten kan gälla en hel fastighet eller en del av en fastighet och under en begränsad tid.

Mer om: Nyttjanderätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med att fylla i e-tjänsten eller vill du hellre ansöka via blankett? Du är alltid välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Tänk på att en ansökan som du har skickat in alltid innebär en kostnad även om den inte går att genomföra.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rättigheter kring din fastighet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender