Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Livsmedelsinspektioner

Här redovisas livsmedelsinspektioner som genomförs i Borås Stad. Det är de tre senaste årens inspektioner som finns här. Om ni vill ta del av tidigare års inspektioner är ni välkomna att kontakta Miljöförvaltningen. Inspektionerna delas in branschvis och i bokstavsordning. Inspektionsrapporterna redovisas som pdf-dokument med namn på verksamheten (verksamheter med siffror i namnet har namngetts utifrån hur sifferkombinationen stavas, till exempel 55 blir femtiofem) och inspektionsdatum.

Besöken är stickprov för att kontrollera att företagen lever upp till livsmedelslagen och att de kan garantera säkra livsmedel. Hur ofta ett företag får besök bestäms bland annat av hantering och omfattning.

Inga kontrollrapporter från 2020 finns på webbplatsen. Detta beror på att Miljöförvaltningen har bytt ärendehanteringssystem i början av året, samt att alla dokument som läggs upp på Borås Stads webbplats ska vara tillgänglighetsanpassade. Miljöförvaltningen arbetar med att ta fram en ny mall av rapporter som är tillgänglighetsanpassade.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Livsmedelsinspektioner

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol