Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Natur, klimat och miljö

En levande natur och en frisk miljö är viktigt för allas välbefinnande. Både för oss och för kommande generationer. Naturen ger oss ett rikt friluftsliv med olika naturmiljöer, både på land och på vatten.

Naturvård i Borås

Här hittar du bland annat information om naturreservat och andra värdefulla om områden som är skyddade. På den här sidan kan du också läsa om pågående och genomförda naturvårdsprojekt.

Här kan du också söka bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond om du vill genomföra en naturvårdsåtgärd på din fastighet.

Borås Stads naturvårdsfond

Borås och klimatförändringen

Här hittar du information om hur Borås Stad arbetar med att minska sin klimatpåverkan. Klimatförändringar orsakade av mänskliga aktiviteter är en av vår tids stora utmaningar, och det är viktigt att alla (du som individ, anställd, politiker, ledare och företagare) arbetar för ett minskat klimatavtryck.

Framtagande av ett nytt miljöprogram

Under 2022 håller en miljöprogramsgrupp på att ta fram ett nytt miljöprogram för Borås Stad. Syftet är att få till ett systematiskt miljöarbete inom organisationen som leder till konkreta åtgärder till nytta för boråsarna.

Miljömål

Här hittar du information om Borås Stads arbetet för att nå globala, nationella, regionala och lokala miljö- och hållbarhetsmål.

Störningar i miljön

Här hittar du bland annat information om de mätningar av luftföroreningar som Miljöförvaltningen regelbundet genomför.

Sanering av Viskan

Här beskrivs det stora projekt som pågått över lång tid i Borås, att rena Viskan (vattendragen nedströms Borås, som Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna) från de stora mängder gifter som finns koncentrerade i bottenssedimentet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Natur, klimat och miljö

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender