Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Natur, klimat och miljö

En levande natur och en frisk miljö är viktigt för allas välbefinnande. Både för oss och för kommande generationer. Naturen ger oss ett rikt friluftsliv med olika naturmiljöer, både på land och på vatten.

Naturvård i Borås

Här hittar du bland annat information om naturreservat och andra värdefulla om områden som är skyddade. På den här sidan kan du också läsa om pågående och genomförda naturvårdsprojekt.

Här kan du också söka bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond om du vill genomföra en naturvårdsåtgärd på din fastighet.

Störningar i miljön

Här hittar du bland annat information om de mätningar av luftföroreningar som Miljöförvaltningen regelbundet genomför.

Miljömål

Här hittar du information om Borås Stads arbetet för att nå globala, nationella, regionala och lokala miljö- och hållbarhetsmål.

Koldioxidbudget för Borås

Här hittar du information om Borås Stads koldioxidbudget som fastslogs i fullmäktige 13 december 2019.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-11-20 11.03

Ändrad av:

Dela sidan: Natur, klimat och miljö

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol