Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås och klimatförändringen

Att klimatet genomgår en förändring är tydligt på många håll runt om i världen. Dessutom syns ett tydligt samband mellan människans aktiviteter och den globala uppvärmningen.

Genom att orsaka stora utsläpp av växthusgaser från fossila källor rubbar vi balansen av växthusgaser i atmosfären. De globala kol- och energicyklerna är långdragna och gör att klimatförändringarna kommer att fortsätta under en lång tid framöver även om utsläppen av växthusgaser skulle minska radikalt.

Effekter av ett förändrat klimat innefattar bland annat högre temperaturer, längre växtsäsong, översvämningar, skyfall, torka och ökad risk för skogsbrand. Generellt förväntas ett mer oberäkneligt klimat med flera extrema händelser. Att lära sig att leva med denna osäkerhet blir viktigt för framtidens Borås - samtidigt som vi måste göra allt vi kan för att bromsa klimatförändringarna.

Arbetet med att minska klimatförändringarnas effekter och påverkan på våra samhällen står på två ben: lindring och anpassning. Att minska utsläpp av växthusgaser kan lindra den förväntade klimatförändringen, och går hand i hand med att anpassa samhället för att bättre möta de kommande utmaningarna.

Anpassning till ett förändrat klimat

Anpassningen till ett klimat i förändring behöver göras på flera håll i samhället, både strukturellt och individuellt. Borås Stad och de aktörer som verkar i samhället har mycket att vinna på att stå förberedda och motståndskraftiga för oförutsedda händelser i framtiden. Det innebär att säkerställa trygg vattenförsörjning och säkra leveranser och att sjuka, äldre och barn inte far illa under sommarmånadernas värmeböljor.

Borås Stad har påbörjat arbetet med att analysera effekterna av klimatförändringarna för ett nutida och framtida Borås. Kartläggningen och prioritering av kommunens arbete med klimatanpassningsåtgärder har bara börjat och får fart och drivkraft i och med den nya energi- och klimatstrategin.

Klimatanpassning i kommunen

Minska utsläppen snabbt

Vi behöver lindra effekterna genom att minska växthuseffekten. Transporter, konsumtion av varor och tjänster och el- och värmeproduktion orsakar utsläpp av växthusgaser såsom koldioxid, metan och lustgas. Med dagens nivåer av växthusgasutsläpp i atmosfären överskrider vi inom några år nivåerna som kan orsaka en global temperaturökning med 1,5 grader Celcius över förindustriell tid (åren 1850 till 1900).

Koldioxidbudget

Den globala och den lokala koldioxidbudgeten beskriver den samlade mängden utsläpp som vi har råd med innan kritiska värden överskrids. Enligt dessa budgetar måste utsläppen minska omgående och snabbt, med 16 procents utsläppsminskning per år. Dessutom behöver utsläppen från fossila källor försvinna helt runt år 2040 till 2050.

Omställningen som krävs i Borås för att åstadkomma dessa minskningar är en utmaning för hela samhället. Alla behöver hjälpas åt och bidra utifrån egna förutsättningar och möjligheter.

Graf över växthusgasutsläpp från konsumtionen inom Borås Stads geografiska område per invånare

Figuren visar den genomsnittliga klimatpåverkan för en invånare i Borås. Totalt summeras utsläppen till nästan 8 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år. Den individuella klimatpåverkan beror starkt på livstilsval och också den individuella ekonomin då högre inkomst generellt leder till högre utsläpp. Den gula linjen visar den nödvändiga minskningstakten för att hålla utsläppen inom ramen för koldioxidbudgeten. Statistiken har vissa brister och bygger till viss del på rapporter och antaganden.

Utsläppen kan delas in i olika områden där resor med flyg och bil står för cirka ett ton vardera, el och värme bidrar med mindre än ett halvt ton, mat och livsmedel står för cirka två ton, konsumtion av övriga varor och tjänster och offentlig konsumtion står för lite under två ton vardera. Offentlig konsumtion omfattar all skattefinansierad verksamhet.

Borås Stads koldioxidbudget Pdf, 828.2 kB.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Borås och klimatförändringen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender