Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Lämna synpunkter på förslag till riskhanteringsplan för översvämningar i Borås

I en närliggande framtid kan vi i Borås förvänta oss förändringar i nederbörd och temperatur, en konsekvens av globala klimatförändringar. Som ett led i detta har Länsstyrelsen i Västra Götaland tagit fram en översvämningskartläggning för Borås och en riskhanteringsplan för hur översvämningarna bör hanteras lokalt. Nu kan du lämna synpunkter på riskhanteringsplanen för översvämningar i Borås, se handlingar nedtill.

Översvämningsdirektivet 2007/60/EC syftar till att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar. I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1). Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Alingsås, Borås, Göteborg, Stenungsund och Uddevalla som utgör 5 av de 25 utpekade områden med betydande översvämningsrisk. Länsstyrelsen har nu tagit fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena.

Syftet med riskhanteringsplanerna är att utifrån identifierade risker ta fram mål och åtgärder för att minska eller förhindra översvämningsrisken. Målet är att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomför ett samråd angående förslag på riskhanteringsplaner för översvämningar i de identifierade områdena med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Svarstid och kontaktuppgifter

Du har möjlighet att komma med synpunkter på förslaget till riskhanteringsplan för översvämningar. Handlingarna finns nedtill och är länkade från Länsstyrelsens hemsida. Synpunkterna ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 24 september. Skicka synpunkter till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skriv diarienummer 451-18626-2021 i ämnesraden.
Vid förfrågan erbjuder Länsstyrelsen sig att komma och presentera riskhanteringsplanen för berörda kommuner, myndigheter och nätverk.

Handlingar

Samrådsunderlag Riskhanteringsplan, Borås 2022 – 2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Mål- och åtgärdstabell Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning av Riskhanteringsplan Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Håkan Alexandersson
Telefonnummer: 010- 224 53 75, e-post: hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lämna synpunkter på förslag till riskhanteringsplan för översvämningar i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol