Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Så arbetar Borås Stad med klimatfrågan

I Borås jobbar alla förvaltningar och kommunala bolag aktivt för att minska sina och samhällets utsläpp, och anpassa kommunen till ett förändrat klimat.

Klimatkommitté och Klimatråd

För att förverkliga Borås Stads ambitioner om att uppnå en utsläppsminskning i enlighet med den lokala koldioxidbudgeten, och anpassa Borås till ett förändrat klimat, har en arbetsgrupp bildats som heter klimatkommittén. Klimatkommittén består av tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stadsledningskansliet. Kommittén har som huvudsakligt syfte att samordna och utvärdera Borås Stads klimatarbete i dialog med alla kommunala verksamheter och Klimatrådet. Klimatrådet är en politisk beredning som bildades när den lokala koldioxidbudgeten antogs.

Klimatkommittén består av:

Klimatrådet består av:

 • Linnea Kläth (MP), ordförande
 • Therése Björklund (S)
 • Karl-Eric Nilsson (C)
 • Kamran Rousta (L)
 • Marie Fridén (M)
 • Magnus Johansson (KD)
 • Tomas Brandberg (SD)
 • Carina Wihlborg (V)

Klimatprat

Klimatprat är ett kontinuerligt samtal mellan boråsare, förtroendevalda och tjänstepersoner på Borås Stad. Klimatförändringarnas effekter och den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver stora insatser och att hela samhället samarbetar. Samtalet sker i olika former med regelbundna aktiviteter för att tillsammans driva på klimatomställningen i Borås.

Klimatrapport

Varje år tar klimatkommittén fram en årlig klimatrapport. I klimatrapporten beskrivs Borås Stads aktuella klimatarbete och möjliga politiska åtgärder och rekommendationer för Borås Stads fortsatta arbete. Klimatkommitténs rekommendationer och åtgärdsförslag grundar sig i uppföljningar från Borås Stads miljömål, klimatkompensationssystem och energi- och klimatstrategin.

Klimatväxling

För att minska utsläppen av koldioxid och skapa en fossilbränslefri organisation arbetar Borås Stad sedan 2013 med klimatväxling. Det innebär att kommunala förvaltningar och bolag ska klimatkompensera sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil och flyg.

Klimatkompensationen innebär att varje verksamhet betalar 1,50 kronor per kilogram fossil koldioxid. Avgiften ska i första hand användas för att minska koldioxidutsläpp i den egna verksamheten. Avgifter som inte används inom ett års tid debiteras till den gemensamma klimatkompensationsfonden. Förvaltningar inom Borås Stad som önskar genomföra större åtgärder för att minska Borås Stads klimatpåverkan kan ansöka om medel från klimatkompensationsfonden.

Nätverk

Genom att delta i externa nätverk lär vi oss från andra kommuner och aktörer och vi delar med oss av våra erfarenheter. Följande nätverk som är speciellt inriktade på klimatarbete är vi aktiva i:

Koldioxidbudget

Koldioxidbudgeten, som är baserad på Förenta Nationernas internationella klimatpanels rapport från hösten 2018, är satt så att den samlade mängden växthusgaser som Borås får släppa ut framöver inte bidrar till en global uppvärmning över 1,5 till 2 grader Celcius jämfört med förindustriell tid (åren 1850 till 1900). Koldioxidbudgeten för Borås, och även andra koldioxidbudgetar för andra kommuner i Sverige och andra länder, visar att utsläppsutrymmet är starkt begränsat. Med nuvarande utsläppsnivå har världen (och Borås) inte ens 10 år kvar innan budgeten är förbrukad. Bedömningen är att våra koldioxidutsläpp måste minska med cirka 16 procent varje år för att ha en möjlighet att nå klimatmålet.

Förenta Nationernas internationella klimatpanels rapport från hösten 2018 Länk till annan webbplats.

Koldioxidbudgeten visar vilka områden som är särskilt viktiga att prioritera. För Borås Stads egen verksamhet är det byggnation av byggnader och infrastruktur samt inköp av livsmedel och övriga varor och tjänster. I samhället ser fördelningen lite annorlunda ut. Här står flyg- och bilresor för stora utsläpp men också konsumtion av livsmedel och övriga varor som bland annat elektronik och kläder har en stor klimatpåverkan.

Borås Stads koldioxidbudget Pdf, 828.2 kB.

Energi- och klimatstrategi

I Energi- och klimatstrategin presenteras nio utvalda fokusområden som syftar till att konkretisera Borås Stads koldioxidbudget och anpassa kommunen till de risker som följer av ett förändrat klimat . Därtill har stort fokus legat på att ta fram nya arbetssätt som stöttar och förankrar den nya strategin.

Energi- och klimatstrategin Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för resor

Riktlinjerna beskriver hur Borås Stads tjänsteresor ska ske på ett hållbart sätt och vilka fordon som ska väljas i första hand.

Riktlinjer för resor Länk till annan webbplats.

Miljömålen

Miljömålen beskriver mål, delmål och aktiviteter för flera miljöområden. Några av målen avser klimatanpassning, energihushållning samt utsläppsminskning.

Miljömålen Länk till annan webbplats.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Så arbetar Borås Stad med klimatfrågan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender