Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Klimatanpassning i kommunen

Borås Stad arbetar med att ta fram kartläggningar och underlag för att underlätta stadsplaneringen och för att hantera klimatet både nu och i framtiden. Bland annat ggör vi skyfallsutredningar för att underlätta dagvattenhantering, och strategier för att undvika och mildra effekter av översvämningar i vattendrag som till exempel Viskan.

Energi- och klimatstrategi

Borås Stads energi- och klimatstrategi finns för att skapa en kommunövergripande samordning av klimatanpassningsarbetet. Dessutom ska arbetet förankras och kunskap spridas både internt och externt. Det kan till exempel innebära att vi behöver anpassa verksamheter riktade till sårbara grupper i samhället även vid extrema väder och ett klimat i förändring.

Vi arbetar med fysisk planering för att öka samhällets förmåga att hantera höga vattenflöden och ökad frekvens och intensitet på nederbörd. När staden växer och förtätas ska vi behålla eller nyskapa grönska som kan hjälpa till att hantera höga vattenflöden och skyfall och samtidigt bidrar till en svalare och trivsammare stad vid värmeböljor.

Vi arbetar både internt och med andra aktörer för att bibehålla ett säkert och tryggt dricksvatten, anpassat VA-ledningsnät, säker eldistribution, nätfiber och vägar som är farbara oavsett väder och klimat.

En övergiven barngunga som delvis ligger under vatten, efter översvämning Viaredssjön vintern 2020

Översvämning vid Viaredssjön vintern 2020.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Klimatanpassning i kommunen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender