Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Minska utsläpp av växthusgaser

Vi ska göra allt vi kan för att begränsa den globala uppvärmningen och klimatförändringens effekter, därför måste utsläppen av växthusgaser minska fort och komma ner till noll inom de närmaste 20 åren. Hela samhället, städer, regioner och länder behöver bidra till arbetet och omställningen. Borås Stad är en viktig aktör som har möjligheter att direkt minska klimatpåverkan från kommunala verksamheter, att indirekt skapa utsläppsminskning genom till exempel smart stadsplanering och genom att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil så att det är lätt att göra klimaträtt.

Alla områden i den kommunala verksamheten och i samhället i stort behöver minska sina utsläpp av koldioxid. För att studera utsläppsstatistiken titta gärna under avsnittet om koldioxidbudget. Utsläppen kan ses från olika perspektiv och en del utsläpp sker direkt i Borås och där är vägtrafiken den största källan. Andra utsläpp orsakas av tjänster eller under produktion och transport av varor som boråsarna konsumerar, som till exempel flygresor, livsmedel och elektronik. Dessa utsläpp sker till stor del utanför kommungränsen.

illustration av hur utsläppen av växthusgaser som Borås orsakar delas upp i olika perspektiv

Bilden ovan visar hur utsläppen av växthusgaser, som Borås orsakar, kan delas upp i olika perspektiv. Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås omfattar det största utsläppsperspektivet. Utsläppen orsakas av konsumtion av varor och tjänster och sker till störst del utanför Borås. Det geografiska perspektivet omfattar utsläpp som sker direkt i Borås genom till exempel förbränning av fossila drivmedel. Konsumtionsperspektivet för Borås Stad omfattar utsläpp orsakat av Borås Stads konsumtion av varor och tjänster och är en delmängd av boråsarnas utsläpp eftersom Borås Stads konsumtion är skattefinansierad.

Exempel på åtgärder Borås Stad genomfört

Borås Stad har en lång historia av att arbeta med ett stort antal åtgärder, stora som små, inom ett antal områden. Här kommer några exempel:

 • Energieffektivisering av kommunens lokaler och allmännyttans bostäder
 • Förnybart bränsle och eldrift i kommunens tjänstebilar och arbetsfordon
 • Hållbar byggnation med livscykelanalys och klimatoptimerade byggmaterial
 • Ruttoptimering i hemtjänsten för att minska körsträckor
 • Minskat matsvinn och klimatoptimerade måltider i Borås Stads verksamheter
 • Krav på förnybara bränslen och hållbara lösningar i Borås Stads inköp
 • Effektiv kraftvärmeproduktion med hög andel förnybar energi och en ackumulatortank
 • Solceller på ett flertal byggnader
 • Biogasproduktion av avloppsslam och matavfall som blir till fordonsbränsle
 • Cykelparkeringshus vid resecentrum
 • Cykelbanor blir fler och längre varje år
 • Laddstolpar till elbilar, till exempel i parkeringshuset Vulkanus
 • Klimatsmart stadsplanering för att minska bilberoendet
 • Energi- och klimatrådgivning för privatpersoner och företag
 • Information, kunskap och prova på erbjudanden för att underlätta för en hållbar livsstil, till exempel via Smarta Kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., konsumentrådgivningen, Kretsloppsveckan, Navet Science Center Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Erbjuda cykel-leasing till Borås Stads anställda
 • På egna ben – ett projekt för att uppmuntra barn att gå eller cykla till skolan

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Minska utsläpp av växthusgaser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender