Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Visualisering av Borås klimatpåverkan och åtgärder

Visualiseringsverktyget Climate View syftar till att visa områden och aktiviteter i Borås som orsakar klimatpåverkan samt hur vilka åtgärder kan minska växthusgasutsläppen. Borås Stad arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser och fasa ut fossila bränslen. Enligt den lokala koldioxidbudgeten ska både kommunens och boråsarnas konsumtionsbaserade utsläpp minska med 16 procent varje år. För att klara den klimatomställning som krävs behöver kommunen, företag, organisationer och invånare jobba tillsammans. Verktyget syftar därför också till att samla lokala aktörer runt en gemensam målsättning.

Länk till Climate View Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Climateview för Borås Stad

Vad visar verktyget Climate View?

Verktyget visar utsläpp från olika aktiviteter utifrån boråsarnas och kommunens konsumtion av varor och tjänster. Utsläppsstatistiken som visualiseras i verktyget baseras på Borås lokala koldioxidbudget som antogs 2019. Du kan också se möjliga omställningar och åtgärder. Ett exempel på en omställning är hur en del transporter med fossildrivna bilar byts ut mot elbilar.

Verktyget utvecklas hela tiden, vilket betyder att alla sektorer, omställningar och åtgärder inte finns med ännu. I dagsläget är uppföljningen av lokala, konsumtionsbaserade utsläpp begränsad och Borås Stad arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra underlaget till verktyget.

Fungerar Climate View i min dator?

Verktyget fungerar i Google Chrome, Safari, Firefox eller Microsoft Edge. Det fungerar tyvärr inte i Internet Explorer.

Synpunkter och förslag

Verktyget är tänkt att vara en plattform för samarbete och du får gärna komma med synpunkter eller förslag. Det kan handla om omställningar, åtgärder, metoder eller annat innehåll.

Lämna synpunkter och förslag till lisa.n.nilsson@boras.se

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Visualisering av Borås klimatpåverkan och åtgärder

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol