Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads miljöprogram tas fram

Borås Stads miljöprogram är tänkt att från och med 1 januari 2023 ersätta tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy. Miljöförvaltningen ansvarar för framtagande, revidering och uppföljning av nuvarande miljömål och miljöstrategiska avdelningen leder arbetet med framtagande av ett miljöprogram.

Miljöprogrammet syfte är att konkretisera de delar av översiktsplanens strategier som behandlar den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Programmet ska tillsammans med stadens övriga styrdokument fungera som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för Borås Stads strategiska och systematiska arbete med den ekologiska hållbarhetsdimensionen. Genom att omsätta miljöprogrammet i handlingsplaner kommer förvaltningar och bolag ha större påverkan på hur de skall minska sina negativa påverkansområden och öka de positiva effekterna på miljöarbetet inom respektive verksamheter.

I april 2018 antog kommunen den nu gällande översiktsplanen. Den utgår från att kommunen kommer att växa med cirka 30 000 invånare fram till år 2040. Det kan innebära ytterligare negativ miljöpåverkan på människa, natur och vår gemensamma miljö.

Översiktsplanen pekar ut övergripande strategier för grönområden, grön-blå struktur, natur, energi och klimat. I översiktsplanen poängteras grönområdenas värde som resurs ut, exempelvis för rekreation, upplevelse, biologisk mångfald, omhändertagande av dagvatten eller andra ekosystemtjänster. Grönområdenas del i en sammanhängande grön struktur samt hur dessa ska bedömas i samband med planeringen beskrivs också.

Arbetet med miljöprogrammet ska leda till att minska den negativa miljöpåverkan samt öka den positiva påverkan från alla verksamheter inom Borås Stad. Målet är att skapa hälsosamma livsmiljöer, ökad biologisk mångfald, minskad resursanvändning och en god livskvalitet för boråsarna.

Remisstiden för miljöprogrammet har gått ut (31 augusti 2022) och nu sker en beredning av inkomna svar.

Länk till remissversionen av miljöprogrammet

Remiss: Borås Stads miljöprogram Pdf, 236.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Remiss: Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet Pdf, 101.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Styrgrupper för framtagande av miljöprogram

Framtagandet av ett nytt miljöprogram styrs av en miljöprogramsgrupp, som är en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp. Arbetet är förankrat i Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Sveriges miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. En referensgrupp av förtroendevalda informeras regelbundet om hur arbetet med miljöprogrammet framskrider.

Miljöprogramsgruppen

Referensgrupp, förtroendevalda

 • Karl-Eric Nilsson (C)
 • Lena Sänd (S)
 • Per Månsson (M)
 • Kathrine Kjellbergh (L)
 • Matti Oinas (MP)
 • Lars Nyborg (KD)
 • Lars-Eric Johansson (SD)
 • Tom Andersson (MP)
 • Niklas Arvidsson (KD)
 • Andreas Exner (SD)


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Borås Stads miljöprogram tas fram

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender