Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vi önskar få dina synpunkter på miljöprogrammet

Miljöprogrammets syfte är att konkretisera de delar av översiktsplanens strategier som behandlar den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 och fungera som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för Borås Stads strategiska och systematiska arbete med den ekologiska hållbarhetsdimensionen.

Arbetet med miljöprogrammet ska leda till att minska den negativa miljöpåverkan samt öka den positiva påverkan från alla verksamheter inom Borås Stad. Målet är att skapa hälsosamma livsmiljöer, ökad biologisk mångfald, minskad resursanvändning och en god livskvalitet för boråsarna.

Miljöprogrammet är ute på remiss från 23 maj till den 31 augusti 2022. Inkomna synpunkter kommer finnas sammanställda i en samrådsredogörelse.

Du kan skicka in dina synpunkter på miljöprogrammet via formulärsrutan nedtill.

Du kan också skicka synpunkter, senast den 31 augusti, via e-post till miljo@boras.se. Ange programmets diarienummer (2022-1430), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Miljöförvaltningen, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i programmet är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan samrådstiden är slut, kan du förlora rätten att överklaga miljöprogrammet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vi önskar få dina synpunkter på miljöprogrammet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ett grönskande, friskt träd och ett dött träd. 

  Klimatarbetet når inte målet

  Publicerad

  Borås Stads klimatrapport för 2021 visar att kommunen, trots viktiga åtgärder och positiva trender, överskridit den koldioxidbudget som antogs 2019.
 • Klistermärke på marken

  Nu har uppströmsarbetet för att minska nedskräpning i Viskan börjat

  Publicerad

  Äntligen är de på plats! Runt om i Borås har klistermärken placerats ut för att upplysa förbipasserande om hur skräp påverkar dagvattnet.
 • Blommor i blomsterprogramet

  Årets blomsterprogram är här

  Publicerad

  Äntligen är Blomsterprogrammet 2022 här! Temat för i år är inget mindre än Vykort från Borås. Upplev stadens sommarblommor i våra rabatter, urnor och blomlådor ...
Ikon: Kalender

Kalender