Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljömål

Följande fasttällda dokument styr hur Borås Stad ska jobba med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Miljömål och miljöpolicy för Borås Stad

Borås Stads miljömål (gäller 2018-2021, som dock förlängts och gäller även år 2022) och Borås Stads miljöpolicy är fastställda av Kommunfullmäktige 22 februari 2018. Miljömålen ska bidra till ett gott liv för alla som bor och verkar idag och för kommande generationer i Borås kommun. Borås Stads miljömål uppdateras vart fjärde år och syftet är att se till att miljöarbetet inom organsiationen är aktuell, utifrån de förutsättningar och den kunskap som finns.

Energi- och klimatstrategin

Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som varje kommun ska ha enligt lag.

Borås Stads Energi- och klimatstrategi Pdf, 533.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöledning

Borås Stad har som mål att alla förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta med miljöledning i sina verksamheter och alla anställda samt politiker ska gå en miljöutbildning. Förskolor, skolor och gymnasier arbetar med miljöledning genom till exempel certifieringen Grön Flagg. 

Årlig miljörapport

Förvaltningarna och bolagens miljömålsarbete sammanställs i samband med tertial- och årsredovisning, analyseras och presenteras dels i sammandrag i Kommunfullmäktiges årsredovisning men också i en egen miljörapport. Den senaste miljörapporten hittar du på länken nedtill.

Borås Stads miljörapport 2021 Pdf, 8.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Externa granskningar, jämförelser och samarbeten

Externa granskningar och samarbeten inom miljö, och hållbarhet bidrar också till att vårt miljöarbete utvecklas. 

Klimatväxling

Borås Stad arbetar med klimatväxling sedan 2013 för att styra mot en fossilbränslefri organisation. Det innebär att verksamheterna använder 1,50 kronor/kilogram koldioxid som släpps ut från tjänsteresor med flyg och bil för miljöåtgärder i den egna verksamheten. Syftet är att motivera till att styrdokumentet Riktlinjer för resor följs, men också ge möjlighet till att kompensera i de fall riktlinjerna inte kan följas, exempelvis för nödvändiga flygresor eller när egen bil använts i tjänst.

Riktlinjer för resor Pdf, 119.4 kB.

Ökade klimatambitioner för Borås

Den 13 december 2019 tog Borås Stads kommunfullmäktige beslut om en koldioxidbudget. Det tillsammans med en ny energi- och klimatstrategi, som fastställdes i december 2020, ger vägledning för hur Borås Stad ska bli klimatneutralt.

Flygbild över Borås centrum
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Miljömål

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender