Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Miljöledning

Borås Stad har som mål att alla förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta med miljöledning i sina verksamheter och miljöutbilda personalen. Verksamheterna kan lyfta in de av Borås Stads miljömål som organisationen berörs av men också mer detaljerade mål som enbart rör den egna verksamheten i miljöledningsarbetet.

Miljödiplomering bygger på grundläggande delar i miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS. Skillnaderna mellan ISO 14001/EMAS och miljödiplomering är att miljödiplomering har färre krav på skriftliga rutiner, rapportering och dokumentstyrning och är ett prisvärt alternativ.

Ett miljödiplom visar att verksamheten har infört ett miljöledningssystem och arbetar på ett aktivt och systematiskt sätt med ständiga miljöförbättringar i verksamheten.

Redovisningen av arbetet med att införa miljöledningssystem i verksamheterna redovisas i Miljörapport för Borås Stad. Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Förskolor, skolor och gymnasier arbetar med miljöledning genom till exempel utmärkelsen/certifieringen Grön Flagg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Följande verksamheter har infört miljödiplomering eller miljöcertifierat sin verksamhet:

 • Borås Borås TME AB (miljödiplomering)
 • Borås Elnät AB (ISO 14001)
 • Borås Kommuns Parkerings AB (miljödiplomering)
 • Borås Djurpark AB (miljödiplomering)
 • Borås Energi och Miljö AB (ISO 14001)
 • Fritids- och folkhälsoförvaltningen (miljödiplomering)
 • Förskoleförvaltningen (miljödiplomering)
 • Grundskoleförvaltningen (miljödiplomering - central administration, samt att en övervägande del av skolorna arbetar med Grön Flagg)
 • Gymnasie- och vuxenutbildningförvaltningen (miljödiplomering, samt att alla skolor har Grön Flagg)
 • Kulturförvaltningen (miljödiplomering)
 • Lokalförsörjningsförvaltningen (ISO 14001)
 • Miljöförvaltningen (miljödiplomering)
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen (miljödiplomering)
 • Servicekontoret (ISO 14001)
 • Stadsledningskansliet (miljödiplomering)
 • Tekniska förvaltningen (miljödiplomering)
 • Viskaforshem/Stubo/Fribo (ISO 14001)
 • Vård- och äldreförvaltningen (miljödiplomering - förvaltningskontoret)
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöledning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol