Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Naturvård

Borås har en typisk skogs- och mellanbygdsmiljö. Här finns odlingslandskap med vackra betesmarker, lummiga lövskogar, stora orörda våtmarker samt sjöar och vattendrag med rik förekomst av växt- och djurliv. Genom att öka den biologiska mångfalden och sköta områdena på rätt sätt kan vi lämna efter oss ett rikt natur- och kulturarv till kommande generationer.

Varje kommun har ett stort ansvar för det lokala naturvårdsarbetet, både inom den fysiska planeringen och för genomförande av konkreta åtgärder. Kommunen kan bilda naturreservat och vårda och förvalta värdefulla naturområden. Kommunen ska arbeta för en god hushållning med naturresurser samt pröva olika verksamheters och arbetsföretags tillåtlighet och bedriva tillsyn. Den viktigaste lagstiftningen är miljöbalken.

I kommunen har Miljö- och konsumentnämnden huvudansvaret för naturvården. Nämnden ska bland annat utföra naturinventeringar, följa utvecklingen inom naturvårdsområdet, utarbeta förslag till och igångsätta naturvårdsprojekt samt vara andra nämnder och styrelser behjälpliga i naturvårdsfrågor.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Naturvård

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender