Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Borås Stads naturvårdsfond

Borås Stad har genom naturvårdsfonden möjlighet att ge bidrag till naturvårdsåtgärder. Syftet med fonden är att utveckla och bevara naturvärden i kommunen. Fonden riktar sig till såväl enskilda som föreningar, företag och Borås Stad. Bidrag har bland annat beviljats för restaurering av betesmarker, biotopvård i vattendrag, beskärning av skyddsvärda träd och anläggning av dammar för att gynna biologisk mångfald.

Vill du söka bidrag för naturvårdsåtgärder?

Ansök om bidrag ur naturvårdsfonden genom att fylla i blanketten nedan, under självservice, och skicka den till: Miljöförvaltningen, 501 80 BORÅS, alternativt via e-post till miljo@boras.se

Bidrag kan ges till

 • föreningar och enskilda för naturvårdsåtgärder, skötselåtaganden eller restaureringsåtgärder
 • naturvårdsavtal med markägare för bevarandeåtgärder
 • informationsinsatser som främjar naturvården
 • små naturvårdsprojekt för en viss naturtyp där annan finansiering saknas
 • kommunens egenfinansiering i naturvårdsprojekt som fått statligt eller annat stöd
 • konkreta naturvårdsåtgärder som kommunen kan genomföra för bevarande, återställande, skötsel och förvaltning av naturområden och naturvärden men där dessa ligger utanför den löpande driftverksamheten.

Beslut om bidrag ur fonden fattas av Miljö- och konsumentnämnden efter förslag från en beredningsgrupp. Beredningsgruppen består av representanter från Miljö- och konsumentnämnden, Naturskyddsföreningen i Borås och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund).

Ansökningar tas emot löpande. Beslut om bidrag fattas två gånger per år, i slutet av april och oktober. För beslut i april ska ansökan kommit in senast 15 mars, och för beslut i oktober ska ansökan vara inne senast 15 september.

Bidrag ur fonden kan inte lämnas till redan genomförda åtgärder, inköp av enbart utrustning eller stipendier.

Under de senaste åren har naturvårdsfonden beviljat bidrag till nästan 40 olika biodlingar. Vi kommer därför framöver att istället prioritera andra naturvårdsåtgärder. Det är fortfarande möjligt att söka bidrag för biodling, men för att ha möjlighet att få beviljat bidrag ställer vi högre krav på en visad naturnytta i samband med biodlingen, till exempel att även anlägga blommande ängsmark.

Bidrag till naturvårdsfonden

Naturvårdsfonden finansieras främst genom årligt anslag från Borås Stad. Vill du som företag eller privatperson donera pengar till naturvårdsfonden går det att ge ett bidrag genom att sätta in pengar på Borås Stads bankgiro 991-1025. Märk insättningen Miljöförvaltningen naturvårdsfonden.

Ansök om bidrag från naturvårdsfonden via blanketten nedan. 

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Borås Stads naturvårdsfond

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En flygbild över Pulsenområdet i Borås.

  Publicerad den

  Tyck till om Pulsenområdet

  Det pulserar i Pulsenområdet! Det ska byggas bostäder, kontor och mötesplatser och inte minst ska den stora gröna Viskans park gå rakt igenom området. Men innan vi sätter spaden i marken vill vi veta ...
 • Skiss över Borås nya torg vid Västerbrogatan. 

  Publicerad den

  Se så fint Borås nya torg kommer bli!

  För tillfället är området vid gamla Postenhuset en byggarbetsplats. Men håll ut, här växer nämligen ett helt nytt torg fram, granne med Viskan, dränkt i härlig kvällssol och med utsikt över den vackra...


 • Publicerad den

  Creative Innovation - ny ansökningsperiod

  Behöver ditt företag en nystart? En energikick för att sätta nya mål? Perfekt, för nu har ansökan till år två av Creative Innovation öppnat.
Ikon: Kalender

Kalender