Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Invasiva arter i Borås

En invasiv art är en art som kommit till nya naturområden med hjälp av människor, både medvetet och omedvetet, och som snabbt breder ut sig och konkurrerar ut andra arter. Många invasiva arter är till exempel trädgårdsväxter som har spridit sig från trädgårdar eller från olagliga avfallstippar i villaområdens närhet. När en sådan art kommer ut kan den orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, fisket och skogs- och jordbruket. Invasiva, främmande arter innebär ofta stora kostnader för samhället.

Borås Stad driver just nu ett projekt om invasiva växter

Projektet invasiva arter i Borås har till syfte att få en överblick över vilka invasiva växter som finns i kommunen samt hur stor spridningen är. Inom projektet sammanställs kunskap om hur växterna kan bekämpas eller begränsas i sin utbredning. Markägare, företag och föreningar som kommer i kontakt med arterna ska informeras. Borås Stad ska ta fram rutiner för bland annat skötsel av mark med invasiva växter och hur trädgårdsavfall ska hanteras för att undvika spridning av invasiva arter. Inom projektet ska också olika bekämpningsmetoder testas. I dagsläget görs inga bekämpningsåtgärder för invasiva arter, med undantag för jätteloka. Det är endast ett urval av testytor som bekämpas inom projektet. Testytor finns för parkslide, skunkkalla och jättebalsamin. För parkslide pågår just nu arbete på Naturvårdsverket för att ta fram uppdaterade råd för bekämpning. Ofta behöver metoderna väljas utifrån platsen och flera metoder kan behöva kombineras.

EU-lagar reglerar hur invasiva främmande arter ska hanteras

Några av de mest invasiva främmande arterna finns upptagna på en lista i ett EU-direktiv, det vill säga en EU-lag. Dessa arter är förbjudna att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla som husdjur. EU-listan uppdateras vartefter nya arter upptäcks eller kunskapen om dessa ökar. Det finns också arter som inte är ett hot på EU nivå, men som gör stor skada i Sverige och några av dessa arter är med i projektet. Från 1 januari 2019 började också en svensk förordning om invasiva arter att gälla. Förordningen ger vägledning till svenska myndigheter om ansvar och roller i arbetet med bekämpning av invasiva arter. Den reglerar också hur en nationell lista över invasiva arter ska tas fram. Särskilda regler gäller för arter med stor spridning där utrotning inte är kostnads- eller nyttoeffektivt. Signalkräfta, jätteloka och jättebalsamin bedöms vara arter med stor spridning i Sverige. Hantering av arter med stor spridning ska presenteras i hanteringsprogram som främst ska ange hur man ska begränsa arternas ytterligare spridning.

Rapportera dina fynd av invasiva växter i Borås

Du kan ladda ner en applikation, Invasiva arter, för både Android och iPhone på Google Play  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och App Store Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Applikationen kostar inget att ladda ner och använda.

För de EU-listade arterna får du gärna rapportera in direkt till artfakta Länk till annan webbplats.. Du behöver inte skapa ett konto för att kunna rapportera dina fynd, du måste dock lämna dina kontaktuppgifter i rapporteringen.

För mer information om arterna, gå in på sidan: Beskrivning av invasiva arter som är med i projektet.

För mer information i övrigt om invasiva arter, gå in på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Invasiva arter i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol