Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Invasiva arter i Borås

En invasiv art är en art som kommit till nya naturområden med hjälp av människor, både medvetet och omedvetet, och som snabbt breder ut sig och konkurrerar ut andra arter. Många invasiva arter är till exempel trädgårdsväxter som har spridit sig från trädgårdar eller från olagliga avfallstippar i villaområdens närhet. När en sådan art kommer ut kan den orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, fisket och skogs- och jordbruket. Invasiva, främmande arter innebär ofta stora kostnader för samhället.

Har du invasiva växtarter på din tomt?

Innan du försöker bekämpa en invasiv växt på din tomt behöver du läsa på ordentligt om den art det gäller. Gör du fel finns risken att det istället leder till en ökad spridning av växten. Du behöver veta om arten är ettårig eller flerårig, om den sprids med frön eller rötter och hur du på bästa sätt ska hantera eventuellt avfall. På Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns beskrivningar om många av växterna samt en metodkatalog som beskriver för hur de kan bekämpas.

Du behöver även läsa på Borås Energi och miljös webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hur du ska hantera eventuellt avfall av växtmassor eller jord från din mark. Växtdelarna får INTE läggas i brännbart eller växtavfall på återvinningscentralerna, utan ska läggas väl förpackade i plastpåsar i containrar speciellt avpassade för invasiva växter. Fråga personalen på återvinningscentralen vad som gäller.

Vad gör Borås Stad för att bekämpa invasiva arter?

Tekniska förvaltningen ansvarar för ett projekt att bekämpa av invasiva arter 2022.

Vi försöker bekämpa arterna på ett rationellt och effektivt sätt. Bekämpning sker på fastigheter som kommunen äger och då framförallt med inriktning mot våra naturreservat. Privatpersoner, företag eller föreningar som vill genomföra bekämpning av invasiva arter på kommunal mark, i anslutning till egen tomt, måste ha tillstånd från den som förvaltar den kommunala marken.

Läs mer om hur vi bekämpar invasiva arter och hur du ansöker om tillstånd för att bekämpa invasiva arter.

Trädgårdsavfall en källa till spridning av invasiva växter

Tänk också på hur du hanterar avfall från din trädgård. Du får inte slänga ditt trädgårdsavfall på någon annans mark, det är ditt ansvar att avfallet tas om hand på rätt sätt. Olagliga trädgårdstippar, ofta i anslutning till villaområden, är ett bidragande problem till att invasiva växter sprids i omgivningarna. Du kan läsa mer om trädgårdstippar på Borås Rent och snyggts webbplats.

Rapportera dina fynd av invasiva växter i Borås

Du kan på ett smidigt sätt anmäla var du har hittat invasiva växter i Borås. Anmälan av en invasiv växt (eller djur) gör du enklast genom gå in på Artportalens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gå gärna in på webbplatsen artfakta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och se var i kommunen invasiva arter eller andra arter tidigare har rapporterats in.

De rapporter som kommer in på invasiva arter, används bland annat av länsstyrelsen och Borås Stad för planering och prioritering av bekämpning och tillsynsinsatser. Det är främst de förbjudna arterna som prioriteras och även invasiva arter i naturreservat eller i andra känsliga naturmiljöer.

För mer information om växtarterna som klassas som invasiva, gå in på sidan: Beskrivning av invasiva arter med stor spridning i Borås.

Invasiva främmande djurarter utgör också en utmaning

Borås Stad har inget pågående arbete kring invasiva främmande djur, som också utgör en växande utmaning både globalt och lokalt. Det finns många djurarter som med människans hjälp tagit sig till nya områden och stör de ekosystem som råder på plats, till exempel genom att konkurrera ut det lokala djurlivet.

Invasiva djur som har stor spridning saknar ofta också naturliga fiender i sina nya utbredningsområden, vilket bidrar till problematiken. Mer information om invasiva främmande djur finns att läsa på Jägarförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Invasiva arter i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender