Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads arbete mot invasiva arter

Borås Stad har under några år arbetat med frågan om invasiva arter. Utbildningar och informationsinsatser har gjorts både internt i kommunen och utåt till allmänheten via tidningar, radio och olika föreläsningar. Idag finns en organisation i kommunen som samordnar och arbetar internt med olika frågeställningar kring invasiva arter.

Prioriterad bekämpning av invasiva arter 2022

Tekniska förvaltningen ansvarar för ett projekt att bekämpa av invasiva arter 2022.

Vi försöker bekämpa arterna på ett rationellt och effektivt sätt. Bekämpning sker på fastigheter som kommunen äger och då framförallt med inriktning mot våra naturreservat.

De av EU klassade arterna som anses vara invasiva är i dagsläget gul skunkkalla, jätteloka och jättebalamin och det är där som Borås Stad kraftsamlar för att bekämpa dessa. I naturreservaten bekämpas även parkslide, jätteslide, kanadensiskt gullris och blomsterlupin

Övriga områden där insatser kan genomföras är ekologiskt känsliga områden. Enstaka mindre bestånd av ovanstående arter kan bekämpas om det finns stor ekologisk nytta, har närhet till känsligt område eller bestånd som riskerar att bli särskilt ekonomiskt kostsamma för kommunen.

Vi är tacksamma för den hjälp vi får när det gäller inrapportering av var invasiva arter finns, men i första hand ska dessa rapporter skickas till det nationella register som finns, via Statens LantbruksUniversitet.

Artportalen Länk till annan webbplats.

Parkslide

Vi får många frågor kring parkslide och vad vi som kommun gör för att bekämpa dessa. I dagsläget görs inga insatser, förutom i naturreservaten. Även om parkslide enligt många är en problematisk art, så omfattas den inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter (EU-förordning nr 1143/2014). Läs mer kring vad som gäller kring parkslide på Naturvårdsverkets hemsida.

Arter som ej omfattar av regler Länk till annan webbplats.

Ansökan om tillstånd för bekämpning av invasiva arter på Borås Stads fastighet

Privatpersoner, företag eller föreningar som vill genomföra bekämpning av invasiva arter på kommunal mark, i anslutning till egen tomt, måste ha tillstånd från den som förvaltar den kommunala marken, innan en godkänd entreprenör anlitas för att genomföra insatserna. Du ansöker via formuläret nedan.

Namnge var bekämpning ska ske. Vet du inte vilken fastighetsbeteckning fastigheten har, ange närmaste gatuadress.

Söker du som: * (obligatorisk)
Söker du som:

Ange vilken månad den invasiva arten ska bekämpas


Använd gärna Boråskartan (karta.boras.se/webb) eller annan karttjänst.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Borås Stads arbete mot invasiva arter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender