Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads arbete mot invasiva växter

Borås Stad har under några år arbetat med frågan om invasiva arter. Utbildningar och informationsinsatser har gjorts både internt i kommunen och utåt till allmänheten via tidningar, radio och olika föreläsningar. Idag finns en organisation i kommunen som samordnar och arbetar internt med olika frågeställningar kring invasiva arter.

Rutiner för hantering av invasiva arter finns eller håller på att tas fram för många olika processer i kommunen, till exempel för projektplanering, grävning och parkskötsel. Detta görs för att kommunen inte ska orsaka ytterligare spridning av invasiva arter. Politiken har även avsatt pengar för att utföra bekämpningsinsatser på invasiva arter. En arbetsgrupp väljer ut och prioriterar var och hur bekämpningen ska gå till utifrån en beslutad prioritering. Prioriteringen görs utifrån hur vi får mest nytta för pengarna. Bekämpning av EU-arterna gul skunkkalla, jätteloka och jättebalsamin prioriteras i kommunala naturreservat och i ekologiskt känsliga miljöer.

I naturreservaten bekämpas även parkslide, jätteslide, kanadensiskt gullris och blomsterlupin. Kommunen kan endast bekämpa invasiva arter på kommunal mark.

EU-lagar reglerar hur invasiva främmande arter ska hanteras

Några av de mest invasiva främmande arterna finns upptagna på en lista i ett EU-direktiv, det vill säga en EU-lag. Dessa arter är förbjudna att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla som husdjur. EU-listan uppdateras vartefter nya arter upptäcks eller kunskapen om dessa ökar. Det finns också arter som inte är ett hot på EU nivå, men som gör stor skada i Sverige. Några av dessa arter är på väg att regleras i en så kallad nationell lista och ska då hanteras enligt lagen om invasiva arter.

Från 1 januari 2019 började också en svensk förordning om invasiva arter att gälla. Förordningen ger vägledning till svenska myndigheter om ansvar och roller i arbetet med bekämpning av invasiva arter. Den reglerar också hur en nationell lista över invasiva arter ska tas fram. Särskilda regler gäller för arter med stor spridning där utrotning inte är kostnads- eller nyttoeffektivt. Signalkräfta, jätteloka och jättebalsamin bedöms vara arter med stor spridning i Sverige. Hantering av arter med stor spridning ska presenteras i hanteringsprogram som främst ska ange hur man ska begränsa arternas ytterligare spridning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Borås Stads arbete mot invasiva växter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Verktyg

  Nu kommer vår öppna mottagning till dig istället

  Publicerad

  Går du i byggtankar och behöver råd eller hjälp? Eller är du nyfiken på hur området du bor i kan komma att utvecklas? I oktober kommer våra bygglovhandläggare, ...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Vy över Posttorget och Viskan. 

  Välkommen på invigningen av Posttorget

  Publicerad

  Lördagen den 1 oktober är du varmt välkommen till invigningen av Posttorget. Dagen är fylld med tipspromenad, musik, firande och fika. Olika aktiviteter startar...
Ikon: Kalender

Kalender