Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Hantering av avfall bestående av invasiva arter i Borås

Invasiva arter kan lätt sprida sig och skapa nya bestånd, därför är det viktigt att växtdelar från invasiva arter hanteras på rätt sätt. Har du invasiva arter som du vill ta bort eller bekämpa? Så här gör du!

Växtdelar och rötter ska vara väl förslutna i täta plastsäckar.

  • Små mängder från privatpersoner kan lämnas på återvinningscentralerna i Borås. Växtdelarna får INTE läggas i brännbart, utan ska läggas i containrar speciellt avpassade för invasiva växter. Containrar för insamling av invasiva växter finns på återvinningscentralerna Boda, Lusharpan och Fristad. Hör med personalen på plats om du är osäker på var växtmaterialet ska slängas.

  • Stora mängder invasiva arter från privatpersoner eller företag kan efter föranmälan lämna det till Sobackens avfallsanläggning mot en kostnad. Ring 033-35 74 87 för föranmälan. Växtdelar och rötter ska även här vara väl förslutet i plastsäckar.

Avfallet vidaretransporteras därefter till en förbränningsanläggning som kan ta emot detta specifika avfall. Borås Energi och Miljö kan inte själva hantera förbränningen inom sin egna anläggning.

Sobackens avfallsanläggning tar inte emot avfall med invasiva växter som är oförpackat eller jordmassor innehållande invasiva växter och växtdelar.

Du kan även torka växtdelarna och sedan elda dem som trädgårdsavfall i din trädgård, släng inte ut askan på en ny plats där rotdelar som inte fullständigt förbränts kan börja gro. Tänk på att följa de riktlinjer som gäller kring eldning av trädgårdsavfall.

Naturvårdsverket tipsar med filmen nedtill hur du tar hand om avfall från invasiva växter på miljöbästa vis.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hantering av avfall bestående av invasiva arter i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol