Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skyddad natur

Ett områdes värde som livsmiljö för växter och djur är ofta den främsta orsaken till att ett område skyddas. Men det går även att skydda områden för kulturmiljövärden, landskapsbilden eller värden för rekreation och friluftsliv.

Det finns flera olika sätt att skydda värdefull natur. På menyn till vänster om denna sida, under respektive rubrik, kan du läsa mer om de skyddstyper som finns i Borås kommun.

Länsstyrelsen webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om de övriga skyddstyperna. Här finns också kartverktyget Skyddad Natur där du kan se alla skyddade områden i Sverige.

Via Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar. Här kan du bland annat läsa om nyckelbiotoper, sumpskogar och fornlämningar.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skyddad natur

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol