Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fridlysta arter

Om det finns risk för att en växt- eller djurart försvinner eller utsätts för plundring kan arten fridlysas. Innebörden av fridlysningen ser lite olika ut för olika arter.

För växter innebär fridlysningen oftast att man inte får plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada växterna. Samtliga orkidéer i Sverige fridlysta. Utöver det omfattar fridlysningen bland annat 232 arter av kärlväxter (blomväxter), 12 mossarter, 8 lavarter, 5 svamparter och 1 algart.

För djur innebär fridlysningen att man inte får döda, skada eller fånga djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon. Vissa arter har ett starkare skydd som innebär att man inte heller får störa djuren, eller skada deras fortplantningsområden eller viloplatser.

Samtliga arter av grod- och kräldjur (ormar och ödlor) är fridlysta i Sverige. Även alla fåglar och däggdjur är fredade med undantag för arter som är föremål för allmän jakt enligt jaktlagstiftningen. Utöver detta är 31 arter av ryggradslösa djur fridlysta, däribland flodpärlmusslan som förekommer i flera vattendrag i Borås kommun.

Fridlysta arter, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genomförda inventeringar

Miljöförvaltningen har under många år arbetat med att kartlägga var fridlysta arter förekommer i kommunen för att kunna ta hänsyn till dessa när staden växer. Några av kartläggningarna, bland annat inventeringar av större vattensalamander, fladdermöss samt vildbin och ängsfjärilar, finns samlade på sidan:

Undersökningar av naturvärden i Borås.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fridlysta arter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender