Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av djur och växter och för att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Natura 2000-områden utses med stöd av två EU-direktiv: fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Till varje Natura 2000-område finns en bevarandeplan som beskriver området och dess naturvärden, vad som kan skada eller påverka naturvärdena samt vad som krävs för att de ska finnas kvar.

I Borås finns sex Natura 2000 områden:

Läs mer om Natura 2000 på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Via karttjänsten Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta alla Natura 2000 områden i Sverige.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Natura 2000

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol