Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Naturreservat i Borås

Naturreservat är den vanligaste formen för att långsiktigt skydda värdefull natur. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter och skötselbestämmelser.

Syftet med ett naturreservat kan bland annat vara att bevara biologisk mångfald, återställa eller nyskapa värdefulla livsmiljöer för skyddade arter eller säkerställa områden för friluftslivet. Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat.

I Borås Stad finns tretton naturreservat, varav sex är kommunala. De kommunala reservaten sköts av Tekniska förvaltningens Skogsavdelning.

De kommunala naturreservaten är

De statliga naturreservaten är

Borås Stad har köpt in mark i Gåshult i syfte att bilda ett nytt naturreservat. Marken utgörs av ett äldre odlingslandskap med en rik flora. På våren blommar bland annat stora mängder orkidéer här.

I boken Borås friluftsguide kan du hitta information om tillgänglighet, möjlighet till parkering och närhet till busshållplatser för alla naturreservat. Boken är gratis och finns att hämta bland annat på Kulturhuset, Kypegårdens friluftsgård samt Fritids- och Folkhälsoförvaltningens kontor (Sturegatan 38).

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta och läsa mer om alla länets naturreservat. Via karttjänsten Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se var alla naturreservat i Sverige finns.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Naturreservat i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol