Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Naturvårdsavtal

Ett naturvårdsavtal är ett frivilliga avtal mellan markägaren och staten/kommunen. Syftet med avtalet är att bevara och utveckla ett områdes naturvärden. Markägaren kan själv bestämma hur lång avtalstiden ska vara. Tiden kan variera mellan ett år till som längst 50 år. Naturvårdsavtal kan tecknas för olika miljöer som skog, odlingslandskap, våtmarker och sötvattensmiljöer.

På Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens webbplatser finns mer information om naturvårdsavtal, se länkar nedtill. Det går även bra att kontakta Borås Stad för information, se kontaktuppgifter nedtill.

Länkar för mer information om naturvårdsavtal

Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Naturvårdsavtal

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol