Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Naturvårdsavtal

Ett naturvårdsavtal är ett frivilliga avtal mellan markägaren och staten/kommunen. Syftet med avtalet är att bevara och utveckla ett områdes naturvärden. Markägaren kan själv bestämma hur lång avtalstiden ska vara. Tiden kan variera mellan ett år till som längst 50 år. Naturvårdsavtal kan tecknas för olika miljöer som skog, odlingslandskap, våtmarker och sötvattensmiljöer.

På Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens webbplatser finns mer information om naturvårdsavtal, se länkar nedtill. Det går även bra att kontakta Borås Stad för information, se kontaktuppgifter nedtill.

Länkar för mer information om naturvårdsavtal

Skogsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Naturvårdsavtal

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol