Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Strandskydd - skydd av natur i anslutning till vatten

Strandskydd finns vid hav, sjöar och vattendrag i hela landet och omfattar 100 meter från strandkanten, såväl på land som i vattenområdet. På känsliga platser är strandskyddet utvidgat upp till 300 meter. Strandskydd är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till strandområdet och inte bara de som äger marken. Strandskyddet syftar även till att skydda växter och djur.

Under Bygglov och anmälan Öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om var det finns strandskyddsområden, om vad som är tillåtet respektive inte tillåtet att göra i strandskyddat område och vilka åtgärder som kräver dispens och hur du gör för att söka dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Har du frågor om strandskydd kan du kontakta Miljöförvaltningens handläggare av strandskyddsärenden via e-postadress: miljo@boras.se, eller via telefonnummer 033-35 30 00

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strandskydd - skydd av natur i anslutning till vatten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol