Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Våtmarksprojekt för att gynna biologisk mångfald och klimat

Under 2021 påbörjade Miljöförvaltningen LONA-projektet Förstudie våtmarker. Syftet med projektet är att hitta lämpliga platser i landskapet där det är möjligt att öka den vattenhållande förmågan. Det finns mycket att vinna på att arbeta med våtmarker. Biologisk mångfald gynnas, samtidigt som vi kan minska risken att känsliga vattendrag, som bland annat hyser flodpärlmusslor, torkar ut under somrarna.

Genomförs åtgärder på torvmarker fungerar de som kolsänkor, det vill säga koldioxidutsläppen minskar. Våtmarker minskar också risken för översvämningar vid kraftiga skyfall då våtmarker fördröjer vattentransporten. Att dämpa skyfallens verkan på vattendragen med hjälp av våtmarksutbyggnad kan vara en dellösning att klimatsäkra översvämningskänslig infrastruktur i tätorter.

En kommunövergripande analys har gjorts av en extern konsult under 2021-2022. Analysen resulterade i 116 stycken potentiella platser och rapporten Vattenhållande åtgärder i Borås kommun Pdf, 12 MB.. Motsvarande analys har även genomförts för Viskan uppströms Marsjöarna till Tolken och finns att läsa i rapporten Våtmarker i området Marsjöarna-Tolken inom Ulricehamns kommun Pdf, 2.8 MB..

Under 2022 har några av platserna i Borås besökts i fält och studerats djupare. Under hösten 2022 och våren 2023 kommer detta arbete att fortsätta. För de platser som efter fältbesök fortfarande anses lämpliga kommer kontakt tas med markägare för att se om intresse finns att gå vidare.


Karta över de 116 potentiella platser som identifierats i projektet.

Karta över de 116 potentiella platser som identifierats i projektet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Våtmarksprojekt för att gynna biologisk mångfald och klimat

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender