Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Våtmarksprojekt för att gynna biologisk mångfald och klimat

Under 2021 påbörjade Miljöförvaltningen LONA-projektet Förstudie våtmarker. Syftet med projektet är att hitta lämpliga platser i landskapet där det är möjligt att öka den vattenhållande förmågan. Det finns mycket att vinna på att arbeta med våtmarker. Biologisk mångfald gynnas, samtidigt som vi kan minska risken att känsliga vattendrag, som bland annat hyser flodpärlmusslor, torkar ut under somrarna.

Genomförs åtgärder på torvmarker fungerar de som kolsänkor, det vill säga koldioxidutsläppen minskar. Våtmarker minskar också risken för översvämningar vid kraftiga skyfall då våtmarker fördröjer vattentransporten. Att dämpa skyfallens verkan på vattendragen med hjälp av våtmarksutbyggnad kan vara en dellösning att klimatsäkra översvämningskänslig infrastruktur i tätorter.

En kommunövergripande dataanalys har gjorts av en extern konsult under 2021-2022. Analysen resulterade i 116 stycken potentiella platser och rapporten Vattenhållande åtgärder i Borås kommun Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster..

Under våren 2022 har 16 av dessa platser besökts i fält och studerats djupare. Under hösten 2022 kommer kontakt tas med markägare för att se om intresse finns att gå vidare. Projektet kommer att slutföras 2023.


Karta över de 116 potentiella platser som identifierats i projektet.

Karta över de 116 potentiella platser som identifierats i projektet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Våtmarksprojekt för att gynna biologisk mångfald och klimat

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Verktyg

   Nu kommer vår öppna mottagning till dig istället

  Publicerad

  Går du i byggtankar och behöver råd eller hjälp? Eller är du nyfiken på hur området du bor i kan komma att utvecklas? I oktober kommer våra bygglovhandläggare, ...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Vy över Posttorget och Viskan. 

  Välkommen på invigningen av Posttorget

  Publicerad

  Lördagen den 1 oktober är du varmt välkommen till invigningen av Posttorget. Dagen är fylld med tipspromenad, musik, firande och fika. Olika aktiviteter startar...
Ikon: Kalender

Kalender