Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Sanering av Viskan

Illustration som visar Viskans flöde med ett hjärta med ullsaxar där Borås ligger.

Nu startar arbetet med att rena Viskan. Under stor del av 1900-talet förorenades den stora åns vatten av den textilindustri och den verkstadsindustri som samtidigt bidrog med arbetstillfällen och välfärd åt Borås. I dag vet vi att zink, koppar, bly, krom och dioxiner och andra farliga gifter spreds i stora mängder i Viskan, och nu återfinns i dess bottensediment och i vattendragen nedströms Borås, som Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna.

Viskan i Borås historia

Saneringsplan

Det är ett tidsödande arbete som ligger framför oss. Bara att ta fram en skräddarsydd saneringsplan beräknas ta tre år. Borås Stad är huvudman och alltså ansvarigt för projektet och bidrar med 5 miljoner kronor till de utredningar och förberedelser som nu ska göras. Naturvårdsverket bidrar med 14 miljoner kronor, och ett antal andra intressenter, industri- och textilindustrier vars verksamhet sträcker sig lång bakåt i tiden, bidrar med 1,5 miljoner kronor.

Genomförda studier och undersökningar

Projektorganisation

En projektorganisation har skapats för det viktiga förarbetet. I slutet av den treårsperiod som förarbetet tar, kommer vi att söka tillstånd att påbörja det faktiska saneringsarbetet. Om allt fungerar enligt plan ger Mark- och miljödomstolen grönt ljus för det.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sanering av Viskan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol