Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rapport 2 2020

Rapport 2 2020 berättade om tidig höst och läget i oktober.

Juli – september

En ny upphandling för beställarstöd gick ut under kvartalet. Vi
har skrivit på ett tilldelningsbeslut, men kan inte komma vidare
ännu eftersom upphandlingen blev överklagad. Vi förväntar oss
att få ett domstolsbeslut innan årsskiftet.

Under september månad har en naturinventering för Viskans
kanter från Guttasjön och nedströms genomförts.

Vi har kommit igång med det stora upphandlingsuppdraget, alla
delundersökningarna. Där upphandlar vi företag som kan utföra
en del av undersökningarna och pilotprov, samt företag som kan
bistå i juridik och tillståndsansökan.

Vi har inte kommit vidare med kommunikationsplanen. Trots det så har det varit några informationsinsatser. Ilse Postmaa har presenterat projektet på arbetsdagar av en projektgrupp som arbetar tillsammans med
Viskans Skimmer och Härvor, som handlar om hur konstnärligt
arbete kan medverka till förändrade och hållbara relationer mellan
människor och fler-än-människor. Ni kan läsa mer om deras arbete
på hemsidan: https://www.skimmerochharvor.net. Vi har också nått
många Boråsare med en artikel i Saxen ”Äntligen
ska Viskan renas”. Saxen går ut som papperspost hem till alla ca 10
tusen anställda, varav de flesta är boråsare och information når då
även deras familjer.

Henrik Bengtsson på Länsstyrelsen, med funktionen att både vara Länsstyrelsens granskare av vad vi gör för bidraget projektet fått, samt en del av projektledning har bytt jobb, och kommer fortsätta arbetet med förorenat sediment hos SGI. En ersättare utses från Länsstyrelsen.

Ilse blev kontaktad för sina kunskaper i både språket och arbetet med
sedimentsaneringar i Nederländerna och Belgien av Naturvårdsverket i
samband med projektet RUFS (Regeringsuppdrag Förorenad Sediment). Ilse är nu även representant för Sjuhärad i en national arbetsgrupp som kollar på innovativa saneringsmetoder och upphandling i uppdrag av Naturvårdsverket, samordnat av SGU.

Kommande kvartal

Det kommer göras en presentation hos Viskans Vattenråd och en presentation på Borås Energi och Miljö. Vi kommer att arbeta tätare ihop med Borås Energi och Miljö där det gäller kommunikation och deponering och stabilisering av förorenade massorna. Ett studiebesök till Oskarshamns hamnssanering är inbokat. Vi kommer lära oss hur de har hanterat OXA i Kiruna i saneringsprojektet Ala Lombolo.

Vi förväntar oss att upphandlingsunderlag blir färdigt innan årsskiftet. På grund av alla hinder i att handla upp ett beställarstöd och förseningar i de olika delarna av projektet är tidsplanen för projektet anpassad. Det innebär bland annat att en del av budgeten som har planerats att användas i år kommer att användas nästa år i stället. Än så länge har vi inget skäl att anta att projektet kommer att behöva förlängas efter 2023.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rapport 2 2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender