Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rapport 2 2021

Rapport 2 innehåller en tillbakablick på våren och beskrivning av läget i april.

Januari-mars 2021

Under det första kvartalet har projektledningsgruppen tagit fram en digital projektplan. Kommunstyrelsen har beslutat att tillsätta en styrgrupp, har utsett sina representanter till gruppen och skriver till Borås Energi och Miljö om att bolaget ska utse sin representant. Styrgruppen behövs för att ge projektledningen ett mer grundad mandat för att fatta beslut.

Vi har arbetat vidare med kommunikationsplanen och kommit fram till att budgeten inte tillåter stora kommunikationsinsatser i förberedelsefasen. Projektledningsgruppen har växt med ett juridiskt ombud, Linnea Ljung, Setterwalls Advokatbyrå.

Upphandlingen har kommit igång. Undersökningar är uppdelade i yrkes-/specialistdelar så att det kan förekomma att en konsult arbetar med flera undersökningar samtidigt. Detta visualiseras i en tabell i projektplanen.

Vi har haft en mycket lyckad vandring efter Viskan för att berätta om åns gamla industriella arv. Troligen gör vi detta några fler gånger. Med konstnärliga medel kan känslor uttryckas, som kan omvandla oro för den kommande saneringen till något mera positivt.

I kunskapsutbyte har projektledningen deltagit i nätverket Renare marks webbinarium om förorenat sediment. Ilse Postma kommer fortsättningsvis delta i en temagrupp om förorenat sediment som samordnas av Renare mark.

Kommande kvartal

För att underlätta utbyte av dokument kommer projektet använda sig av den digitala plattformen iBinder. Under andra kvartalet kommer projektledaren bjuda in samtliga aktörer i projektet till projektpärmen.

Förväntningen är att vi kommer i gång med referensprovtagning i andra kvartalet. Vi kommer även att fortsätta handla upp flera konsulter och experter som kommer att bistå oss i förberedelsefasen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rapport 2 2021

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter