Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rapport 4 2021

Rapport 4 innehåller en tillbakablick på början av hösten och berättar om läget i oktober.

Juli-september

Det kom inte in några anbud för vare sig provtagande konsult eller utvärderande konsult under sommarmånaderna. Projektledningsgruppen har därför tagit fram en reviderad tidplan och omfördelad budget. Revideringen beror inte endast på att anbud inte har kommit in, utan även på tillkommande utredningskrav. Projektledningen har insett att alla undersökningar inte kan utföras innan tillståndet har erhållits och därmed får veta hur domstolen ser på dispensfrågor. Den omfattande revideringen är avstämd med styrgruppen. En ansökan för omfördelning av budget och tidplan skickas till Länsstyrelsen under kvartal 4.

På vattendagen som Borås Energi och Miljö anordnade i augusti, har projektledaren presenterat Viskanprojektet under en välbesökt och mycket uppskattad promenad längs med Viskan.

Kommande kvartal

Upphandlingen för provtagande konsult publicerades på nytt och vi kommer förhoppningsvis få in anbud.

För att komplettera konsultorganisationen med experter och utvärderande konsult för projekt Viskan kommer vi att gå vidare med ett förhandlat förfarande. Vi kommer att träffa några potentiella anbudsgivare digitalt under oktober månad.

Den nationella temagruppen om förorenade sediment kommer, tillsammans med temagruppen för vatten, att anordna frukostseminarier om bland annat omhändertagande av förorenat sediment.

Projektet har fått uppmärksamhet av P4 Sjuhärad i samband med magnetfiske söder om Borås. På entreprenörsdagen den 16 november kommer projektledningen att presentera projektet med en digital poster. En promenad till är inbokad 2 december för lärare i naturvetenskap som undervisa på Vuxenutbildningen i Borås.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rapport 4 2021

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter