Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Projektorganisation och intressenter

En projektorganisation har skapats för det viktiga förarbetet på tre år. Projektorganisationen består av aktörer och intressenter som tillsammans ska ta fram en plan för själva saneringsarbetet.

Organisationsskiss

Beställarorganisation och projektgrupp

 • Projektledning (representanter från Borås Stad och Länsstyrelsen)
 • Arbetsgrupp bestående av bland annat tjänstepersoner
 • Stöd till projektledningen

Interna intressenter

 • Nämnder och förvaltningar
 • Tillsynsmyndigheter
 • Oberoende expertgrupp
 • Vattengrupp
 • Finansiärer
 • Referensgrupp

Externa intressenter (sakägare)

 • Entreprenörer
 • Berörda företag
 • Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF)
 • Markägare
 • Vattenfall
 • Närboende
 • Lokala intresseföreningar
 • Marks kommun
 • Varbergs kommun
 • Viskan vattenråd
 • Fiskevårdsföreningen
Ilse Postma, projektledare

Projektledare, Ilse Postma

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Projektorganisation och intressenter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol